Przeszczep serca, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Przyrodniczych, Zeszyt 1

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Sterkowicz
ISBN:
83-85289-00-3
FORMAT:
STRON:
191
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja bezpłatna

 

4 stycznia 1969 r. w Łodzi zespół polskich kardiologów pod kierunkiem profesora Jana Molla po raz pierwszy w Polsce przeprowadził operację przeszczepienia serca.
W czerwcu 1986 r., w ramach organizowanych corocznie Konferencji Kardiologicznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, odbyła się we Włocławku pierwsza w Polsce sesja naukowa poświęcona problemom przeszczepienia serca. Na sesji w kilku referatach przedstawiono najważniejsze zagadnienia kliniczno-prawne wiążące się z nową metodą leczniczą schyłkowej postaci niewydolności krążenia. Organizatorzy Konferencji, biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie społeczeństwa rozwojem transplantologii w Polsce, a przeszczepami serca w szczególności, postanowili udostępnić zebranie materiały w formie zwartej publikacji. Główny referat – o aspektach klinicznych przeszczepu serca – napisał nestor polskiej kardiochirurgii, inicjator i wykonawca pierwszego przeszczepu serca w Polsce – profesor Jan Moll. Uwagi wybitnego prawnika i publicysty doktora Jerzego Jaroszka uzupełniły referat o problemach prawnych przeszczepu serca. Docent Marian Furman opracował historię badań nad przeszczepami serca. Doktor Paweł Orlewski przedstawił problematykę zastosowania sztucznego serca, a doktor Lech Poloński i współautorzy omówili zagadnienia kardiomiopatii zastoinowej jednej z chorób stanowiących bardzo częste wskazanie do leczenia za pomocą przeszczepu serca.