Przemiany w wytwórczości garncarskiej w rejonie środkowej Drwęcy we wczesnym średniowieczu

AUTOR:
Kazimierz Grążawski
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-67-7
FORMAT:
STRON:
112
WYDANO:
Włocławek
CENA:
22,00

 

Publikacja ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w 2002 r. Niniejsze opracowanie wyszło z pod pióra Kazimierza Grążawskiego – archeologa średniowiecza i stanowi część rozprawy doktorskiej pt. „Zasiedlanie rejonu środkowej Drwęcy we wczesnym średniowieczu (2. poł. VII w. –1. poł. XIII w.)”, przygotowanej w ramach planów badawczych Muzeum w Brodnicy, a obronionej na Wydziale Nauk Historycznych w Instytucie Archeologii i Etnologii UMK w Toruniu w 1999 r. Autor w swoim dorobku ma ponad 40 prac naukowych i kilkadziesiąt popularnonaukowych, w tym kilku książek, np. „Zabytki Brodnicy i okolic” (1993), „Życie codzienne nad Drwęcą we wczesnym średniowieczu” (1998), jest także redaktorem prac zbiorowych m in. „Szkice brodnickie”, t. 2, a także organizatorem i uczestnikiem konferencji naukowych. Książkę wydano przy współpracy Muzeum w Brodnicy.