Przemiany struktury agrarnej w rolnictwie polskim

AUTOR:
Bogdan M. Wawrzyniak
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-81-2
FORMAT:
STRON:
140
WYDANO:
Włocławek
CENA:
40,00

 

Historyczne uwarunkowania użytkowania ziemi mają swoją długą tradycję, która znalazła odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu. Grupowanie gruntów w odpowiednie działki i powierzchnie będące w dyspozycji rolnika objaśnia się za pośrednictwem struktury agrarnej lub struktury obszarowej, która ewoluowała w kierunku koncentracji lub dekoncentracji, w zależności od epoki, w której dane zjawisko jest rozpatrywane. Niniejsza publikacja pt. „Przemiany struktury agrarnej w rolnictwie polskim” zawiera 8 poszczególnych rozdziałów:

I. Przebieg uwłaszczenia chłopów w Polsce.

II. Charakterystyka struktury agrarnej w okresie międzywojennym.

III. Znaczenie reformy rolnej PKWN dla kształtowania struktury agrarnej.

IV. Polityka gospodarowania ziemią rolniczą w okresie rozwoju sektora uspołecznionego w rolnictwie.

V. Regulacje prawne dotyczące gospodarstw rodzinnych.

VI. Czynniki wpływające na wykorzystanie ziemi rolniczej.

VII. Kierunki ewolucji struktury agrarnej po II wojnie światowej

VIII. Charakterystyka struktury agrarnej i rolnictwa w Unii Europejskiej.