Przegląd polityczno-gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej, nr 3

AUTOR:
REDAKTOR:
Wojciech Kosiedowski
ISBN:
FORMAT:
b5
STRON:
255
WYDANO:
Włocławek
CENA:
50,00

 

„Przegląd polityczno-gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej, nr 3,”, zawiera 15 artykułów pogrupowanych według stałych działów, 5 komunikatów oraz recenzje i teksty okolicznościowe. Redakcja starała się, aby zamieszczone materiały były ciekawe i aktualne. W niniejszej publikacji zawarto materiały zawierające oryginalnych studiów i analiz, przeprowadzonych na Białorusi, Litwie, Łotwie i w Niemczech. Zawiera teksty w trzech językach.