Przegląd Europy Środkowej i Wschodniej Nr 1(1)

AUTOR:
REDAKTOR:
Wojciech Kosiedowski
ISBN:
FORMAT:
STRON:
281
WYDANO:
Włocławek
CENA:
54,00

 

Niniejsza publikacja jest to pierwszy numer nowego czasopisma, o charakterze polityczno-ekonomicznym, prezentujący poglądy teoretyczne i ich praktyczne odniesienia w zakresie szeroko rozumianej problematyki środkowo- i wschodnioeuropejskiej. W tym numerze znalazły się więc teksty Autorów uznanych, posiadające dobrze ugruntowane poglądy i, obok nich, artykuły mniej doświadczonych adeptów wiedzy o naszej części Europy. W publikacji artykuły zamieścili; Ryszard Romański, Anna Barbara Kisiel-Łowczyc, Przemysław Panfil, Tadeusz Kowalik, Wojciech Kosiedowski, Wiktor N. Tamaszewicz, Peter Friedrich, Xiao Feng, Janusz A. Koniński, Joanna Gwiazda, Władimir S. Fatiejew, Małgorzata Runiewicz, Barbara Słowińska, Marzena Piotrowska-Trybull, Aranka Ignasiak-Szulc, Wojciech Kosiedowski, Anton A. Słonimskij, Stanisław Kunikowski, Włodzimierz Bartoszek.