Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego

AUTOR:
REDAKTOR:
Wojciech Kosiedowski
ISBN:
83-88115-62-6
FORMAT:
STRON:
637
WYDANO:
Włocławek
CENA:
25,00

 

Publikacja zawiera materiały z drugiej konferencji międzynarodowej, która obradowała w dniach 24 –25 września 2001 r. pod hasłem ,,Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego”. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemar Achramowicz. Zakwalifikowano do wygłoszenia 57 referatów , w tym 11 zagranicznych. Autorzy przedstawili je podczas obrad pięciu sesji konferencyjnych. Niniejsza publikacja prezentuje plon referatowy konferencji, uporządkowany w pięciu częściach odpowiadających poszczególnym sesjom.