Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii, t. XXV

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Sterkowicz
ISBN:
83-60150-17-6
FORMAT:
163-234
STRON:
271
WYDANO:
Włocławek
CENA:
64,00

 

Publikacja zawiera autoryzowany zapis XXV Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej, która po raz kolejny została zorganizowana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe i odbyła się w dniach 17-18 czerwca 2005 roku. Wygłoszono na niej 24 referaty, omawiające różne problemy z zakresu diagnostyki i terapii w kardiologii. Przekładany zapis zawiera autorskie teksty tych referatów, które zostały wygłoszone przez klinicystów kardiologów i kardiochirurgów z różnych ośrodków akademickich. Referaty te stanowią szeroki przegląd najnowszych osiągnięć w różnych dziedzinach kardiologii, a więc ogólnej, inwazyjnej, operacyjnej diagnostyki. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego XXV konferencji kardiologicznej był prof. dr. hab. med. Stanisław Sterkowicz.
Publikację wydano z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.