Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii, T. XXIV

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Sterkowicz
ISBN:
83-88115-97-9
FORMAT:
161-236
STRON:
237
WYDANO:
Włocławek
CENA:
60,00

 

Publikacja zawiera autoryzowany zapis XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej, która została zorganizowana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe i odbyła się w dniach 4 i 5 czerwca 2004 roku. Ukazuje szczegółowy przebieg konferencji, omówionych zostało 15 różnych tematów kardiologicznych. Zawiera prawie pełny autorski zapis sesji oraz referatów. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego XXIV konferencji kardiologicznej był prof. dr. hab. med. Stanisław Sterkowicz.
Publikację wydano z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Informatyzacji Komitetu Badań Naukowych.