Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii. T. XXIII

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Sterkowicz
ISBN:
83-88115-82-0
FORMAT:
STRON:
209
WYDANO:
Włocławek
CENA:
25,00

 

W dniach 13 i 14 czerwca 2003 roku odbyła się we Włocławku XXIII Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. W formie referatów omówiono na niej 26 tematów kardiologicznych. Niniejsza publikacja przedstawia autorski zapis tych referatów. Zawiera większość wystąpień prezentowanych na konferencji i może służyć lekarzom pragnącym uzupełnić swoją wiedzę o najnowsze osiągnięcia w światowej i polskiej kardiologii. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego XXIII ogólnopolskiej konferencji kardiologicznej był prof. dr. hab. med. Stanisław Sterkowicz.
Publikację wydano z pomocą finansową Komitetu badań naukowych.