Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii. T. XXII

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Sterkowicz
ISBN:
83-88115-70-7
FORMAT:
STRON:
295
WYDANO:
Włocławek
CENA:
74,00
NAKŁAD WYCZERPANY

W dniach 14 – 15 czerwca 2002 r. odbyła się we Włocławku XXII Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna organizowane corocznie przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe. W przekładanej publikacji został przedstawiony autorski zapis wygłoszonych referatów. Referenci – czołowi polscy kardiolodzy i kardiochirurdzy w swych referatach omówili najnowsze osiągnięcia diagnostyki i terapii w kardiologii. Przedstawiony zapis zawiera 29 referatów omawiających najnowsze postępy diagnostyki i terapii w kardiologii. Ze względu na tematykę oraz autorów prac –czołowych polskich kardiologów, kardiochirurgów i farmakologów klinicznych z wielu ośrodków akademickich w kraju, zapis ten może służyć dobrze wszystkim lekarzom zainteresowanym doskonaleniem swej wiedzy z zakresu kardiologii. Konferencje Kardiologiczne Włocławskiego Towarzystwa Naukowego zyskały już sobie powszechne uznanie za swój poziom naukowy. Odbywają się tradycyjnie corocznie. Dlatego też zapis każdej konferencji ma charakter wydawnictwa cyklicznego – rocznika. Można nazwać go nawet polskim rocznikiem kardiologicznym. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego XXII Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego był prof. dr hab. med. Stanisław Sterkowicz.
Publikację wydano z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych.