Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii. T.XXI

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Sterkowicz
ISBN:
83-88115-52-9
FORMAT:
STRON:
223
WYDANO:
Włocławek
CENA:
32,00

 

Publikacja wydana została nakładem Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w 2002 roku i jest zapisem XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej zorganizowanej przez WTN w dniach 15-16 czerwca 2001 r. we Włocławku. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej WTN jak i wcześniejszych jest prof. zw. dr hab. med. Stanisław Sterkowicz. Niniejsze wydawnictwo prezentuje czytelnikom materiały sesji panelowych i referaty wygłoszone na tej konferencji. Moderatorami są znamienici lekarze-naukowcy i klinicyści z licznych ośrodków naukowych w Polsce. Podejmowany jest szeroki wachlarz tematyczny z zakresu kardiologii, między innymi: kardiologii ogólnej dorosłych i dziecięcej, kardiologii interwencyjnej, diagnostyki kardiologicznej, farmakoterapii kardiologicznej, kardiochirurgii. W trakcie XXI Konferencji Kardiologicznej WTN przedstawiono dwanaście referatów oraz zorganizowano siedem sesji panelowych. Materiały wydano z pomocą finansowa Komitetu Badań Naukowych.