Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii. T. XVIII

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Sterkowicz
ISBN:
83-88115-04-9
FORMAT:
STRON:
360
WYDANO:
Włocławek
CENA:
20,00

 

W dniach 12 i 13 czerwca 1998 roku odbyła się we Włocławku XVIII Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Przedkładane opracowanie stanowi autoryzowany zapis całej Konferencji. Referaty wygłoszone przez prelegentów dotyczyły takich obszarów jak: „Nowe kierunki w leczeniu nadciśnienia tętniczego”; „Ostre incydenty wieńcowe”; „Rola czynników ryzyka w prewencji i diagnostyce choroby wieńcowej”; „Niewydolność serca – diagnostyka i terapia”; „Wtórna prewencja w chorobie niedokrwiennej serca”; „Leczenie przeciwkrzepliwe i antyagregacyjne po zabiegach wieńcowych i po operacjach zastawek serca”; „Operacje kardiochirurgiczne u chorych po 70. roku życia”; „Choroba niedokrwienna serca u chorych poniżej 40. roku życia”; „Wybrane zagadnienia z kardiologii starszego wieku”; „Skuteczność
i bezpieczeństwo farmakologicznego leczenia hipolipemicznego”; „Rola beta-blokerów w leczeniu niewydolności serca”; „Antyarytmiczna stymulacja serca w nadkomorowych zaburzeniach rytmu serca”; „Immunologiczne aspekty chorób serca”.