Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii. T. XVII

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Sterkowicz
ISBN:
83-85289-23-2
FORMAT:
STRON:
324
WYDANO:
Włocławek
CENA:
17,00

 

Publikacja stanowi autoryzowany zapis XVII Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, która miała miejsce we Włocławku w dniach 20-21 czerwca 1997. Moderatorami sesji panelowych, jak i referentami byli czołowi polscy kardiolodzy i kardiochirurdzy, którzy dokonali przeglądu osiągnięć światowej i polskiej kardiologii. Podczas Konferencji przedstawiono następujące referaty: „Nowoczesne metody echokardiograficzne”; „Rola przezskórnej agioplatyki tętnic wieńcowych w leczeniu chorych ze świeżym zawałem serca”; „Leczenie komorowych niemiarowości osiem lat po programie CAST”; „Nadciśnienie płucne – diagnostyka i leczenie”; „Tętniaki rozwarstwiające aorty piersiowej – rozpoznanie i leczenie”; „Nawrót dolegliwości stenokardialnych po rewaskularyzacji – angioplastyka, leczenie zachowawcze czy operacja?”; „Operacje wieńcowe bez krążenia pozaustrojowego – postęp w leczeniu, czy tylko postęp techniczny?”; „Rescue i primary PTCA u chorych w ostrej fazie zawału serca – doświadczenia własne”; „Blokery receptora angiotensyny – nowa grupa leków krążeniowych i jej perspektywy”; „Zastosowanie antagonistów wapnia w leczeniu choroby wieńcowej”; „Doustne antykoagulanty
w migotaniu przedsionków u pacjentów w starszym wieku”; „Stan zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia dzieci intensywnie uprawiających sport”; „Zespół hypolazji lewego serca – warianty anatomiczne. analiza materiału własnego”; „Adenozyna – mechanizm działania, zastosowanie kliniczne”; „Ultrasonograficzna ocena masy lewej komory serca u chorych
z zaburzeniami czynności tarczycy; ultrasonograficzne monitorowanie czynności skurczowo-wyrzutowej serca podczas leczenia nadczynności tarczycy”.