Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii, T. XVI

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Sterkowicz
ISBN:
83-85289-21-6
FORMAT:
b5
STRON:
390
WYDANO:
Włocławek
CENA:
12,00

 

Publikacja jest autoryzowanym zapisem XVI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego zorganizowanej 7 i 8 czerwca 1996 roku we Włocławku. Na konferencje składało się 10 jednogodzinnych sesji panelowych i 5 referatów. W zapisie zostały przedstawione tematy: dlaczego i jak należy leczyć pacjenta z miażdżycą naczyń wieńcowych; infekcyjne zapalenie wsierdzia; niska frakcja wyrzutowa lewej komory serca w chorobie wieńcowej – rewaskularyzacja czy przeszczep serca?; hipersympatykotonia beta-adrenergiczna w obrazie ekg – rozpoznawanie i znaczenie kliniczne; problemy farmakoekonomii w leczeniu chorób układu krążenia; metaboliczne aspekty farmakoterapii choroby wieńcowej; nagły zgon sercowy; problemy leczenia operacyjnego chorych z istotną pozawałową dysfunkcją lewej komory serca; ostra niewydolność krążenia – rola kardiologa, anestezjologa i kardiochirurga; żywotność miokardium – diagnostyka i znaczenie kliniczne; wybrane problemy leczenia przeciwzakrzepowego; niedociśnienie i zapaś; stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny oraz leków beta–blokujących u dzieci; leczenie nadciśnienia tętniczego – fakty i kontrowersje; migotanie przedsionków: umiarowienie czy kontrola czynności komór. Jak wynika z przeglądu tematów referatów poruszono wiele zagadnień i praktycznych problemów z diagnostyki i leczenia chorób serca i naczyń. W konferencji wzięło udział około 500 lekarzy z całej Polski. Wydawnictwo przygotowane przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe obrazuje jak potrzebne i ogromnie użyteczne jest doskonalenie lekarzy w problematyce kardiologicznej.