Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii, T. XV

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Sterkowicz
ISBN:
83-85289-11-9
FORMAT:
b5
STRON:
335
WYDANO:
Włocławek
CENA:
24,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja jest autoryzowanym zapisem XV Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego zorganizowanej 16 i 17 czerwca 1995 roku we Włocławku. Konferencja składała się z 7 sesji panelowych i 5 referatów. W zapisie zostały przedstawione tematy: niestabilna choroba wieńcowa; azotany w chorobie wieńcowej – kochać czy porzucić?; postępy kardiologii interwencyjnej; kardiologia geriatryczna; postępy farmakoterapii nadciśnienia tętniczego; zapalenie mięśnia sercowego czy kardiomiopatia rozstrzeniowi?; rola beta-blokerów w leczeniu zaburzeń rytmu serca; biorytm choroby niedokrwiennej i zawału mięśnia serca; beta-blokery w leczeniu zawału serca i nadciśnienia tętniczego; zastosowanie inhibitorów konwertazy w świeżym zawale serca; rola brokerów układu renina-angiotensyna-aldosteron w kardiologii; niefarmakologiczne metody leczenia arytmii; wybrane problemy diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej; effox-prezentacja. Jest to cenne opracowanie dla każdego lekarza – praktyka, które dokonuje przeglądu osiągnięć współczesnej kardiologii.