Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii, T. XIX

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Sterkowicz
ISBN:
83-88115-15-14
FORMAT:
STRON:
326
WYDANO:
Włocławek
CENA:
27,00

 

Publikacja jest autoryzowanym zapisem XIX Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego zorganizowanej 4 i 5 czerwca 1999 roku we Włocławku. Wydano ją z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych. Wśród poruszanych podczas konferencji zagadnień znalazły się: „Rzadkie wskazania do stałej stymulacji serca”; „Świeży zawał serca – tromboliza czy koronaroplastyka”; „Układ współczulny a nadciśnienie tętnicze”; „Choroba śródbłonka i metody ich leczenia”; „Wartość nieinwazyjnych badań w ocenie ryzyka nagłego zgonu u chorych po zawale serca”; „Operacje kardiochirurgiczne – czynniki ryzyka”; „Prognozowanie czasu przeżycia u chorych z ciężką niewydolnością serca”; „Prowadzenie pacjentów po transplantacji serca”; „Leczenie przeciwpłytkowe – mechanizm i zastosowanie”; „Wady wrodzone serca uwarunkowania genetyczne (rasowe), najwcześniejsza diagnostyka i leczenie chirurgiczne”; „Prewencja powikłań sercowo-naczyniowych nadciśnienia w świetle aktualnych poglądów”; „Interakcje leków kardiologicznych”; „Diagnostyka zapalenia mięśnia sercowego”; „Zawał serca – leczyć inwazyjnie czy trombolitycznie”; „Zastosowanie internetu w kardiologii”.