Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii, T. XIV

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Sterkowicz
ISBN:
83-85289-05-4
FORMAT:
b5
STRON:
344
WYDANO:
Włocławek
CENA:
14,00

 

Publikacja jest autoryzowanym zapisem XIV Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego zorganizowanej 17 i 18 czerwca 1994 roku we Włocławku, która składała się z 11 sesji panelowych i 2 referatów. Ogółem w konferencji czynny udział wzięło 33 profesorów i docentów. W zapisie zostały przedstawione tematy: problemy kliniczne leczenia wstrząsu kardiogennego; zagadnienia kardiologii pozaklinicznej; tlenek azotu w kardiologii; naprawa zastawki mitralnej; operacje kardiochirurgiczne u chorych w wieku podeszłym; graniczne wskazania do leczenia chirurgicznego choroby wieńcowej; diagnostyka wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego; leczenie trombolityczne i przeciwzakrzepowe zawału serca; rola śródbłonka naczyniowego oraz wpływ leków na jego dysfunkcje; leczenie hiperlipidemii w profilaktyce chorób układu krążenia; wykorzystanie beta-blokerów w kardiologii; przewlekłe migotanie przedsionków a kardiowersja; trimetazydyna: cytoprotekcja w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Ze względu na dużą wagę poruszanych zagadnień na konferencji, opracowanie to stanowi cenną pozycję publicystyczną dla lekarzy udzielających pomocy pacjentom z chorobami serca i naczyń.