Polityka rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej.

Aspekty makroekonomiczne i regionalne

AUTOR:
REDAKTOR:
Włodzimierz Kraszewski
Stanisław Kunikowski
ISBN:
83-60150-09-05
FORMAT:
163-235
STRON:
370
WYDANO:
Włocławek
CENA:
70,00

 

Publikacja ma na celu wniesienie pewnego wkładu w dzieło pełniejszego rozpoznania wspólnych problemów wschodniego obrzeża jednoczącej się Europy i tym samym, umocnienia podstaw procesu pogłębienia wzajemnych, dobrosąsiedzkich stosunków na tym obszarze. Prezentowana monografia zawiera teksty specjalnie przygotowane do niniejszego zbioru przez polskich i zagranicznych znawców przedmiotu. Zostały one uporządkowane w trzech częściach. Pierwsza obejmuje studia, interpretacje i komentarze poświęcone zmianom w finansach publicznych i bankowości państw Europy Środkowowschodniej w związku z procesem integracji europejskiej. Druga prezentuje nowe wyzwania polityki gospodarczej tych państw w powiązaniu z globalizacją i integracja międzynarodową. Ostatnia część zawiera omówienie doświadczeń i perspektyw rozwoju regionalnego w nowych warunkach ustrojowych i nowym wymiarze geopolitycznym. Większość zamieszczonych w niniejszej monografii tekstów opiera się na referatach wygłoszonych i przedyskutowanych na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Rozwój Regionalny”, która odbyła się we wrześniu 2005 r. w Ciechocinku.