Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii. T. XXVI

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Sterkowicz
ISBN:
978-83-60150-36-8
FORMAT:
b5
STRON:
267
WYDANO:
Włocławek
CENA:
70,00

 

Publikacja zawiera autoryzowany zapis XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej, która po raz kolejny została zorganizowana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe i odbyła się w dniach 2-3 czerwca 2006 roku. Niniejszy zapis XXVI konferencji zawiera ponad 30 referatów. W aneksie dołączonych jest również kilka referatów, które miały być omawiane na obecnej konferencji, lecz ze względu na ograniczenia czasowe nie udało się tego zrealizować. Do każdego publikowanego referatu dołączone zostały fotografie autorów i ich biogramy zawodowe. Każdy referat poprzedzony jest krótkim redakcyjnym omówieniem. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego XXVI konferencji kardiologicznej był prof. dr. hab. med. Stanisław Sterkowicz.
Publikację wydano z pomocą finansową Ministerstwa Nauki i Informatyzacji Komitetu Badań Naukowych