Pogranicze Polsko-Pruskie i Krzyżackie (II)

AUTOR:
REDAKTOR:
Kazimierz Grążawski
ISBN:
978-83-6150-30-6
FORMAT:
b5
STRON:
454
WYDANO:
Włocławek – Brodnica
CENA:
70,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja poświęcona jest problematyce badawczej pogranicza kulturowego w ujęciu interdyscyplinarnym. Zawiera 22 studia i materiały z zakresu archeologii, mediewistyki a także nauk przyrodniczych, których autorami są: Dorota Bienias, Daniel Makowiecki, Wojciech Wróblewski, Marek Dulinicz, Waldemar A. Moszczyński, Wiesław Sieradzan, Elżbieta Kowalczyk-Heyman, Roman Czaja, Jan Gancewski, Dariusz Poliński, Wiesław Długokęcki, Adam Chęć, Antoni J. Pawłowski, Aldona Andrzejewska, Anna Marciniak-Kajzer, Aleksander Andrzejewski, Leszek Kajzer, Bogdan Zgłobicki, Joanna Wawrzeniuk, Rafał Kubiki, Kazimierz Grążawski, Leszek P. Słupecki, Magdalena Naum, Przemysław Kołosowski. Niniejsza publikacja zawiera m.in. Zarys problematyki uwarunkowań fizjograficznych osadnictwa wczesnośredniowiecznego, w dorzeczu lewobrzeżnych dopływów dolnej Drwęcy, mazowiecko-krzyżackie rokowania graniczne w marcu 1420 roku, miasta lokacyjne w średniowiecznym Włocławku, informacje z badań nad dziejami templariuszy na pograniczu brandenbursko-pomorskim, i wiele innych ciekawych materiałów.