Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej

AUTOR:
REDAKTOR:
Zygmunt Wiatrowski
ISBN:
83-60150-05-02
FORMAT:
161-236
STRON:
528
WYDANO:
Włocławek
CENA:
80,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Wydana nakładem Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w 2006 roku publikacja jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej która odbyła się w Ciechocinku w dniach 26-28.04.2005 r. pod hasłem: Pedagogika pracy
i Andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej. Organizacji powyższego sympozjum podjął się Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki WSHE wraz z Sekcją Pedagogiki, Psychologii i Socjologii WTN. Niniejsze wydawnictwo podzielone zostało na pięć części prezentujących ogółem 58 opracowań autorskich:

Część pierwsza

─ Pedagogika pracy i Andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej¬ ─ rozważania
i analizy.

Część druga

─ Współczesność pedagogiki pracy ─ stan i kierunki oraz dylematy dalszego rozwoju.

Część trzecia

─ Współczesność andragogiki ─ stan i kierunki oraz dylematy dalszego rozwoju.

Część czwarta

─ Pedagogika pracy i Andragogika na usługach zmieniającego się rynki pracy i edukacji
ustawicznej.

Część piąta

─ Poza formalnym podziałem ─ problemy dopełniające oraz rozwiązania wspomagające.