Pedagogika Pracy I Andragogika T.I.

Z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku

AUTOR:
REDAKTOR:
Zygmunt Wiatrowski
Kazimierz Ciżkowicz
ISBN:
978-83-60150-39-9
FORMAT:
b5
STRON:
498
WYDANO:
Włocławek
CENA:
70,00

 

Publikacja jest opracowaniem zbiorowym o charakterze naukowym, będącym rozległą relacją z przebiegu i wyników zorganizowanej konferencji naukowej o temacie: Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku. Odbyła się w dniach od 4 do 6 czerwca 2007r. w Sanatorium ZNP. Uczestniczyło w niej 100 osób na 60 planowanych, gdzie 50% uczestników Konferencji to profesorowie – w tym 5 doktorów honoris causa oraz 22 profesorów tytularnych. W niniejszej publikacji pod redakcją naukową prof. Zygmunta Wiatrowskiego i dra Kazimierza Ciżkowicza wyróżniono cztery następujące części strukturalno-problemowe:

• pierwsza – Problemy ogólne dorastania, dorosłości i starości człowieka w pierwszym dwudziestoleciu XXI wieku,
• druga – Wyznaczniki i bariery w całożyciowym rozwoju człowieka,
• trzecia – Pedagogika pracy i andragogika w kwestii całożyciowego rozwoju – w kontekście naukoznawczym i działaniowym,
• czwarta – Relacje z pedagogicznych badań empirycznych, dotyczących dorastania i dorosłości człowieka w XXI wieku.

Publikacja zawiera szczegółową zawartość spisu treści w języku polskim i w języku angielskim.