Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, t. 2

AUTOR:
REDAKTOR:
Zygmunt Wiatrowski
Iwona Mandrzejewska-Smól
Andrzej Aftański
ISBN:
978-83-60150-59-7
FORMAT:
b5
STRON:
354
WYDANO:
Włocławek
CENA:
70

 

Na przestrzeni kilku lat ukazuje się trzeci – dwutomowy – zbiór pokonferencyjny Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej WSHE i WTN w Ciechocinku (24-26 maja 2010 r.) z udziałem Gości zagranicznych; tym razem pod hasłem: „NAUKI PEDAGOGICZNE W PERSPEKTYWIE WIEDZY I PRACY”. Opracowania autorskie prezentowane podczas Konferencji, opublikowano w pięciu następujących częściach zbioru: A. W tomie I: – Część pierwsza – 11 opracowań autorskich: Społeczeństwo – różne wersje nazewnicze i formuły strukturalne. – Część druga – 9 opracowań autorskich: Wiedza i praca – kluczowe pojęcia współczesności. – Część trzecia – 9 opracowań autorskich: Kulturowe i cywilizacyjne aspekty społeczeństwa wiedzy i pracy B. W tomie II: – Część czwarta – 12 opracowań autorskich: Wiedza i praca – w codzienności współczesnego człowieka, obywatela i pracownika. – Część piąta – 18 opracowań autorskich: Pedagogiczne i cywilizacyjne wyznaczniki w dążeniu do społeczeństwa wiedzy i pracy.