Monografia rolnictwa województwa kujawsko-pomorskiego

AUTOR:
Bogdan M. Wawrzyniak
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-55-3
FORMAT:
STRON:
526
WYDANO:
Włocławek
CENA:
82,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w 2002 r. Autorem książki jest prof. dr hab. Bogdan Marian Wawrzyniak – profesor tytularny nauk rolniczych w zakresie agronomii. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Doradztwa Rolniczego w Agrobiznesie Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy. Dorobek naukowy obejmuje łącznie 251 pozycji, w tym 6 książek , 2 podręczniki akademickie, 3 skrypty oraz szereg rozpraw, artykułów naukowych i popularnonaukowych. W ostatnich latach ukazały się: „Doradztwo rolnicze” (cz. I w 1991 r. i cz. II w 1993 r.), „Potrzeby doradcze producentów rolnych w warunkach reformy gospodarczej” (w 1997 r.), współautor S. Zawisza, oraz „Doradztwo w agrobiznesie” (w 2000 r.). Niniejsze wydawnictwo zawiera 21 rozdziałów:

I. Charakterystyka rolnictwa pomorskiego w okresie do I wojny światowej.
II. Tendencje rozwoju rolnictwa na Pomorzu w okresie międzywojennym.
III. Charakterystyka warunków społeczno-ekonomicznych produkcji rolniczej w różnych okresach czasowych.
IV. Przebieg parcelacji i osadnictwa na Pomorzu w okresie międzywojennym.
V. Charakterystyka ludności rolniczej Pomorza.
VI. Edukacja i oświata rolnicza na Pomorzu.
VII. Upowszechnianie postępu rolniczego.
VIII. Organizacje społeczno-zawodowe rolników.
IX. Z historii rozwoju kół gospodyń wiejskich.
X. Geneza rozwoju spółdzielczości rolniczej na Pomorzu.
XI. Rolnictwo województwa bydgoskiego po II wojnie światowej.
XII. Rozwój szkolnictwa rolniczego w województwie bydgoskim.
XIII. Kształtowanie systemu doradztwa rolniczego w województwie bydgoskim.
XIV. Reaktywowanie działalności kółek rolniczych po 1956 roku.
XV. Koła gospodyń wiejskich w okresie po II wojnie światowej.
XVI. Kierunki rozwoju spółdzielczości rolniczej na Pomorzu i Kujawach.
XVII. Region kujawsko-pomorski w okresie funkcjonowania trzech województw (1975-1998).
XVIII. Rozwój służby doradczej w ramach Wojewódzkich Ośrodków Postępu Rolniczego w Minikowie, Przysieku i Zarzeczewie.
XIX. Izby rolnicze w regionie kujawsko-pomorskim.
XX. Działalność Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Bydgoszczy.
XXI. Powstanie nowego województwa kujawsko-pomorskiego w 1999 roku.
Publikację wydano z pomocą finansową Zakładów Przemysłu Mięsnego „BOLAN” w Parlinku, Kujawskiej Fabryki Maszy Rolniczych „KRUKOWIAK” w Redczu Krukowym i Kompleksu Wypoczynkowego „AS-PIK” w Niechorzu.