Monografia parafii Jeziorsko

AUTOR:
ks. Wojciech Frątczak
REDAKTOR:
ISBN:
83-60150-21-4
FORMAT:
161-234
STRON:
152
WYDANO:
Włocławek
CENA:
44,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja zawiera całość dziejów parafii Jeziorko od początku czyli średniowiecza do 1969 roku czyli do śmierci proboszcza ks. Jana Wiatra. Z myślą o przyszłych badaczach, autor zamieścił w pracy wiele szczegółów, które znalazł w aktach w czasie kwerendy. Parafia Jeziorko jest z bardzo wielu parafii najpierw archidiecezji gnieźnieńskiej, a następnie diecezji kujawsko-kaliskiej i wreszcie włocławskiej. Okres dziejów parafii po II wojnie światowej jest opracowany dość pobieżnie, ponieważ większość akt parafii jest nadal przechowywanych w bieżącym archiwum Kurii Diecezjalnej i nie są praktycznie dostępne. Publikacja jest podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano między innymi położenie i terytorium parafii, jej erekcję, należące do niej miejscowości i ich dzieje. Rozdział drugi poświęcony jest uposażeniu parafii. Omówiono więc wysokość wpływów z dziesięcin i legatów. Rozdział trzeci poświęcono dziejom miejsc kultu. Omówiono też dzieje cmentarzy grzebalnych. Rozdział czwarty to dzieje służby Bożej w parafii. Ostatni rozdział poświęcono duszpasterzom parafii – proboszczom i wikariuszom.