Migdalszczyzna. Zdrada i cierpienie

AUTOR:
Władysław Kubiak
REDAKTOR:
ISBN:
83-60150-15-X
FORMAT:
145-205
STRON:
110
WYDANO:
Włocławek
CENA:
15,00

 

Autor w niniejszej publikacji przedstawia przyczyny i przebieg niezwykle dramatycznych wydarzeń w przeddzień wyzwolenia Polski spod hitlerowskiej okupacji, które miały miejsce we wsi Telążna Leśna 6 stycznia 1945 r. Na skutek donosu Niemcy dokonali pacyfikacji tej wsi, mordując na miejscu 3 osoby, w tym dwóch spadochroniarzy i aresztując dalsze 3 osoby, które też zostały zamordowane. Źródła dotyczące tych okrutnych wydarzeń są bardzo ubogie i sprowadzają się tylko do kilku wzmianek w opracowaniach dotyczących martyrologii narodu polskiego w latach II wojny światowej. Udało się odnaleźć oryginalne zdjęcia z budowy i odsłonięcia pomnika w lesie wienieckim w 1968 r., przechowywane w Kronice działalności ZBoWiD Oddział Włocławek Włocławek 1968 r. Wielką pomoc okazała autorowi Pani Wanda Grabowska, bibliotekarka ze Smólnika, która od chwili podjęcia pracy w Bibliotece Publicznej w 1978 r. pragnie wyjaśnić wszystkie okoliczności tego dramatu.