Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu

AUTOR:
REDAKTOR:
Wojciech Kosiedowski
ISBN:
8388115-78-2
FORMAT:
STRON:
815
WYDANO:
Włocławek
CENA:
90,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Nakładem Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ukazała się publikacja będąca pokłosiem kolejnej III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Rozwój regionalny”, która odbyła się w dniach 22-23 września 2003 r. w Ciechocinku. Organizatorami byli: Katedra Polityki Ekonomicznej i Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe, a patronat objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemar Achramowicz. Obradom przyświecał aktualny temat „Międzynarodowe uwarunkowania konkurencyjności regionu”. Ciechocińskie konferencje poświęcone rozwojowi regionalnemu i lokalnemu odbywają się od 1999 r. co dwa lata, stale zyskując na popularności. W ostatniej edycji wzięło udział około 150 uczestników (w tym około 60 z zagranicy), reprezentujących wszystkie ważniejsze ośrodki myśli regionalnej w Polsce. Organizatorzy zebrali sporo podziękowań i komplementów ze strony gości. Niniejsza publikacja zawiera referaty wygłoszone na konferencji, które uzyskały pozytywne opinie międzynarodowej Rady Programowej i Recenzentów. Teksty te uporządkowano w ośmiu częściach odpowiadających poszczególnym sesjom.