Mieczysław Wojciechowski.

Działalność naukowa i dydaktyczna

AUTOR:
REDAKTOR:
Mirosław Krajewski
ISBN:
83-85289-14-3
FORMAT:
b5
STRON:
56
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłątna
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja powstała z okazji nadania Godności Członka Honorowego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego prof. zw. dr hab. Mieczysławowi Wojciechowskiemu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w dniu 8 kwietnia 1995 roku w uznaniu za zasługi za szczególny wkład w rozwój Towarzystwa
w okresie 15 lat jego istnienia. Profesor Wojciechowski – członek założyciel WTN – wspólnie z nieżyjącym już prof. Antonim Kotełką, opracowali podstawowe płaszczyzny działalności, których efekty merytoryczne stanowią obecnie chlubę Towarzystwa.