Matka Chopina.

Szkic do portretu

AUTOR:
Krzysztof Dorcz
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-17-0
FORMAT:
STRON:
23
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja powstała na okoliczność ufundowania tablicy upamiętniającej miejsce urodzenia matki Fryderyka Chopina – Tekli Justyny z Krzyżanowskich przez społeczeństwo gminy i miasta Izbica Kujawska. W materiale przedstawiony został rodowód matki Chopina oraz jej dalsze lata życia spędzone już poza Kujawami. Publikację wydano na zlecenie Urzędu Gminy Miasta w Izbicy Kujawskiej.