Kretkowscy i ich dzieje od połowy XIV wieku (miękka oprawa)

AUTOR:
Tomasz Sławiński
REDAKTOR:
ISBN:
978-83-60150-02-3
FORMAT:
b5
STRON:
653
WYDANO:
Włocławek – Warszawa
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja opowiada o rodzinie Kretkowskich, która kiedyś była bardzo znaczna, lecz z biegiem lat odchodziła w zapomnienie. Niniejsza publikacja została oparta o materiał źródłowy rozproszony po wielu archiwach i publikacjach. Dzieje rodziny, czyli biografie poszczególnych osób, przedstawione zostały, w miarę możliwości na tle miejsc poszczególnych krajobrazów, w których osoby te przebywały, w cieniu lub blasku wydarzeń historycznych będących ich udziałem. Zakres chronologiczny publikacji to okres od roku 1096 – pierwszej wyprawy krzyżowej, kiedy urodził się przypuszczalny protoplasta Dołęgów, do końca wieku XVIII, przy czym najbardziej opracowany został okres staropolski. Książka powstawała pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana K. Kuczyńskiego, dzięki życzliwości środowiska naukowego Instytucji Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla.