Kazimierz Wielki oraz niepospolici z Kowala i okolic.

Słownik biograficzny, kalendarium

AUTOR:
REDAKTOR:
Zdzisław Jan Zasada
Bogdan Ziółkowski
ISBN:
83-60150-11-7
FORMAT:
168-235
STRON:
424
WYDANO:
Włocławek-Kowal
CENA:
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja przedstawia historię Kowala i okolic, oraz ludzi ją tworzących. Prezentowane w niej postacie związane są z Kowalem i jego okolicami poprzez urodzenie, naukę, dokonania na różnych płaszczyznach, zasługi lub miejsce pochówku. Wśród nich znajdują się urzędnicy, duchowni, nauczyciele, przemysłowcy i rzemieślnicy, rolnicy, lekarze i farmaceuci, twórcy i animatorzy kultury, działacze straży pożarnej, żołnierze i konspiratorzy walczący o niepodległość Polski w powstaniach narodowych oraz w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej, a także wiele innych osób reprezentujących najróżniejsze profesje i zainteresowania. Publikacja jest rozprawą zbiorową. Należy do kategorii publikacji z zakresu dziejów lokalnych. Wydawnictwo składa się z dwóch części, słownika biograficznego i kalendarium.