Instytucje otoczenia biznesu i ich wpływ na konkurencyjność regionu

Struktura terytorialna i stan kościołów w czasach staropolskich 1512-1772

AUTOR:
Marzena Piotrowska-Trybull
REDAKTOR:
ISBN:
83-60150-00-1
FORMAT:
163-235
STRON:
188
WYDANO:
Włocławek
CENA:
25,00

 

Wydanie zawiera między innymi omówienie najważniejszych pojęć związanych z instytucjami otoczenia biznesu oraz charakterystykę celów i kierunków ich działania, pojęcia z zakresu konkurencyjności regionu oraz zagadnieniu wpływu procesów globalizacji na tę konkurencyjność. Przedstawiono także własne badania ankietowe instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Określono bariery działalności instytucji. Za zgromadzenie materiału, który posłużył do analizy konkurencyjności województwa przyczynili się pracownicy instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego.