Instytucje kulturalne i stowarzyszenia regionalne w nowych warunkach rozwoju społeczno-gospodarczego Polski

AUTOR:
REDAKTOR:
Stanisław Kunikowski
ISBN:
83-88115-31-6
FORMAT:
STRON:
195
WYDANO:
Włocławek
CENA:
25,00

 

Wydawnictwo zawiera zbiór materiałów z Konferencji Przedkongresowej pt. „Instytucje kulturalne i stowarzyszenia regionalne w nowych warunkach rozwoju społeczno-gospodarzego Polski ”, która odbyła się we Włocławku w dniach 19-20 października 2000 r. Tematem Konferencji była debata nad zmianami jakim ulegają instytucje kulturalne i stowarzyszenia regionalne w procesie transformacji w Polsce po 1990 roku. Ogólnopolska konferencja, która odbyła się we Włocławku została zorganizowana w związku z przygotowaniami do Kongresu Kultury Polskiej w 2000 roku.
Publikacja została sfinansowana przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystwa Kultury w Ciechanowie, Urząd Marszałkowski w Toruniu.