Infrastruktura transportowa. Mierniki i zależności ekonomiczne

AUTOR:
Wiesław Wróblewski
REDAKTOR:
ISBN:
978-83-60150-26-9
FORMAT:
b5
STRON:
135
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

W październiku 2008 r. nakładem Oficyny Wydawniczej Lega Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ukazała się publikacja prezentująca techniczne i technologiczne zasady funkcjonowania podstawowych systemów infrastruktury transportowej oraz zestawienie urządzeń pomiarowych nieodzownych do oceny wydajności poszczególnych zakresów tej infrastruktury. Opracowanie zawiera następujące rozdziały:

1. Infrastruktura transportu drogowego
2. Infrastruktura transportu kolejowego
3. Infrastruktura transportu lotniczego
4. Infrastruktura transportu wodnego śródlądowego
5. Infrastruktura transportu morskiego
6. Infrastruktura transportu rurociągowego
7. Zależności ekonomiczne w działalności transportowej
8. Podstawy analizy infrastruktury transportowej
9. Bezpieczeństwo i świadectwo kulturowe infrastruktury