Infrastruktura Komunalna Miasta.

Aspekty techniczne i ekonomiczne

AUTOR:
Wiesław Wróblewski
REDAKTOR:
ISBN:
83-60150-04-4
FORMAT:
b5
STRON:
151
WYDANO:
Włocławek
CENA:
40,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Publikacja zawiera wiadomości wstępne z dziedziny techniki i ekonomii niezbędne w zarządzaniu infrastrukturą miasta. Opracowanie składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy jest wprowadzeniem w problematykę infrastruktury miasta, w którym podano definicje, klasyfikacje, specyficzne cechy i zadania urządzeń infrastruktury. Rozdział drugi i trzeci zawierają podstawowe wiadomości techniczne o tych urządzeniach oraz ogólna technologię świadczenia usług. W rozdziałach podano informację o urządzeniach technicznych, w które wyposaża się obecnie zakłady świadczące usługi komunalne w miastach polskich. W rozdziale czwartym przedstawione zostały podstawowe zadania administracji samorządowej w zakresie prognozowania potrzeb, lokalizowania urządzeń, pomiaru zdolności produkcyjnej infrastruktury, marketingu usług komunalnych oraz wyboru formy organizacyjno-prawnej świadczenia usług. Układ poszczególnych podrozdziałów zależą od charakteru urządzeń i ich roli w funkcjonowaniu miasta. Pomoc przy udostępnieniu zdjęć do niniejszej publikacji udzielili pracownicy Biura Prasowego Urzędu Miasta we Włocławku oraz zarządom włocławskich przedsiębiorstw komunalnych.