Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918)

AUTOR:
REDAKTOR:
Stefan K. Kuczyński
ISBN:
83-88115-01-4
FORMAT:
STRON:
212
WYDANO:
Włocławek
CENA:
17,00

 

W dniach 5 i 6 grudnia 1999 r. odbyła się w siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Naukowego we Włocławku sesja naukowa pt. Herby miast polskich w okresie zaborów (1772-1918), zorganizowana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Polskim Towarzystwem Heraldycznym. Prelegenci przedstawili swoje referaty na temat heraldyki urzędowej i miejskiej w trzech zaborach: austriackim, pruskim i rosyjskim na tle zagadnień politycznych
i prawno-ustrojowych ziem polskich tego okresu.