Gozdowo. 700-lecie parafii Wszystkich Świętych

AUTOR:
Beata Wróblewska
Wiesław Wróblewski
REDAKTOR:
ISBN:
83-8815-98-7
FORMAT:
162-234
STRON:
publikacja nieodpłatna
WYDANO:
Włocławek
CENA:
45,00

 

Publikacja zawiera dokładny opis historii parafii Gozdowo, sięgającej przełomu XII i XIII w. Opracowanie składa się z dwóch części, tj. wiadomości ogólnych, o parafii oraz historii przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych Gozdowa jako ośrodka gminnego i parafialnego. Ukazuje aneks statystyczny zawierający ważniejsze dane o rozwoju gminy, parafii i miejscowości Gozdowo. Niniejsza publikacja ma charakter okolicznościowy związany z 700-leciem parafii. Jest to szkic historyczny oraz społeczno-gospodarczo-przestrzenny.