Eurydyka i Orfeusz (SEN). Wiersze i proza poetycka

AUTOR:
Mirosław Antoni Gazik (M.A.G)
REDAKTOR:
ISBN:
978-83-60150-34-4
FORMAT:
210-125
STRON:
67
WYDANO:
Włocławek
CENA:
30,00

 

We wrześniu w 2007 r. nakładem Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ukazał się tomik wierszy i prozy poetyckiej pióra Mirosława Antoniego Glazika (M.A.G.). Autor w bieżącej publikacji zamieścił dedykację, Pamięci mojej ukochanej Żony Jadwigi. Powyższy wpis ma znaczące odzwierciedlenie emocjonalne
i tematyczne dla zebranej w tym tomiku twórczości, podzielonej na sześć znamiennych rozdziałów:

I. Orfeusz w Hadesie.
II. Czas Miłości.
III. Śmierć Eurydyki.
IV. Ostateczne prawdy.
V. Po co pisać?
VI. Rozpacz Orfeusza.

Publikację wydano z pomocą finansową Banku Spółdzielczego w Kowalu.