Dzieje diecezji włocławskiej t.1, średniowiecze

AUTOR:
REDAKTOR:
Andrzej Radzimiński
ISBN:
978-83-60150-49-8
FORMAT:
b5
STRON:
254
WYDANO:
Włocławek
CENA:
50,00

 

Publikacja została wydana w listopadzie 2008 r. przez Oficynę Wydawniczą „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Wydawnictwo prezentuje na swoich kartach następujące artykuły pióra ośmiu autorów przybliżających czytelnikom dzieje funkcjonowania diecezji włocławskiej od początku jej powstania, aż do soboru trydenckiego:

• Radosław Biskup, Powstanie, ustrój i organizacja diecezji:
1. Początki diecezji
2. Przynależność metropolitarna i granice
3. Uposażenie biskupstwa włocławskiego
4. Organizacja terytorialna (archidiakonaty, dekanaty, parafie, oficjalaty)
• Magdalena Bilska-Ciećwierz, Instytucje życia religijnego:
1. Kapituła katedralna we Włocławku
2. Kapituły kolegiackie w Kruszwicy
3. Zakony
• Andrzej Radzimiński, Wizytacje, synody, ustawodawstwo synodalne
• Ks. Witold Kujawski, Duchowieństwo:
1. Biskupi włocławscy
2. Najbliżsi współpracownicy biskupa
3. Duchowieństwo kapitulne
4. Kler parafialny
5. Duchowieństwo zakonne
• Andrzej Radzimiński, Wierni. Religijność:
1. Sakramenty:
1.1. Chrzest
1.2. Bierzmowanie
1.3. Spowiedź i pokuta
1.4. Eucharystia
1.5. Małżeństwo
1.6. Sakrament chorych
2. Dzień święty
1.1. Msze św. niedzielne i świąteczne
• Pieczęcie instytucji kościelnych i duchowieństwa

• Elżbieta Pilecka, Anna Błażejewska, Dzieje sztuki:
1. Sztuka w kręgu hierarchów kościelnych – biskupów i kapituł
2. Sztuka w środowiskach klasztornych
3. Sztuka w środowiskach parafialnych miejskich i wiejskich
• Józef Nowak, Liturgia i muzyka:
1. Księgi liturgiczne do soboru trydenckiego
1.1. Rękopisy:
1.1.1. Mszały
1.1.2. Graduały
1.1.3. Brewiarze
2. Liturgia katedry:
2.1. Organy w katedrze włocławskiej
2.2. Organiści kościoła katedralnego
2.3. Głośniki w katedrze włocławskiej
3. Szkoła katedralna we Włocławku
3.1. Nauczyciele szkoły
3.2. Wykładane przedmioty
3.3. Udział szkoły w liturgii katedralnej

Publikacja sfinansowana została ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.