Dom

AUTOR:
Maria Danilewicz Zielińska
REDAKTOR:
ISBN:
83-85289-18-6
FORMAT:
STRON:
175
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Powieść ,,Dom’’ opisuje Włocławek z lat dwudziestych jednostronnie ukazany przez Igora Neverlego w ,,Pamiątce z Celulozy’’, Włocławek widziany oczyma wychowanki Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. M. Konopnickiej i mieszkanki Zielonego Rynku. Publikacja powstała w Londynie, na emigracji, gdy autorka pełniła obowiązki kierowniczki Biblioteki Polskiej, obsługującej kilka tysięcy Polaków rozsianych po Anglii i Szkocji. Autorka włożyła dużo starań w odtworzenie specyficznej odmiany gwary kujawskiej, utrwalonej w swojej pamięci a sprawdzanej w wielu źródłach.