Byli wśród nas.

Żydzi we Włocławku oraz na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej

AUTOR:
REDAKTOR:
Mirosław Krajewski
ISBN:
83-88115-40-5
FORMAT:
STRON:
200
WYDANO:
Włocławek
CENA:
44,00
NAKŁAD WYCZERPANY

Przed wybuchem drugiej wojny światowej co piąty włocławianin należał do społeczności żydowskiej. Od początku XIX wieku Żydzi wnosili nieoceniony wkład w rozwój włocławskiego przemysłu, handlu, rzemiosła, a także nauki, sportu, kultury i życia duchowego. Niniejsza publikacja zawiera opis historii z okresu gdy społeczność żydowska zamieszkiwała we Włocławku i okolicach. W publikacji artykuły zamieścili: Marianna Gruszyńska, która opisała początki osadnictwa żydowskiego we Włocławku w latach 1800-1845. Tadeusz Rejmanowski opisał przedstawicieli służby zdrowia wyznania mojżeszowego Włocławka i regionu kujawsko-dobrzyńskiego (do 1939 roku). Tomasz Kawski opisał Ludność żydowską na Kujawach wschodnich i w ziemi dobrzyńskiej w okresie międzywojennym (1918-1939). Mirosław Krajewski odniósł się do Holocaustu ludności żydowskiej ziemi dobrzyńskiej. Barbara Beret opisała zagładę Żydów włocławskich, natomiast M8irosław Golon przedstawia czytelnikowi Żydów we Włocławku już po drugiej wojnie światowej, jak wyglądało ich życie.