65 lat wodociągów Włocławskich

AUTOR:
Wiesław Wróblewski
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-14-6
FORMAT:
STRON:
80
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna

 

OPIS: Historia Wodociągów Włocławskich jest elementem składowym historii gospodarczej miasta. Stąd też, w opracowaniu 65 lat wodociągów Włocławskich uwzględniono główne procesy rozwojowe Włocławka, implikujące wzrost potrzeb na wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (ludność, przemysł, budownictwo mieszkaniowe, inkorporacje terenów).
Publikacja została wydana na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Kanalizacji we Włocławku.