50 lat Włocławskiej komunikacji miejskiej

AUTOR:
Wiesław Wróblewski
REDAKTOR:
ISBN:
83-88115-38-3
FORMAT:
STRON:
72
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna

 

Niniejsza publikacja została wydana z okazji pięćdziesięciolecia utworzenia włocławskiej komunikacji miejskiej. Jest szkicem historycznym włocławskiej komunikacji miejskiej na tle ogólnego rozwoju miasta. Tak szerokie spojrzenie na komunikację miejską pozwoliło dostrzec dramaturgię jej problemów na przestrzeni tych pięćdziesięciu lat. Nie tylko technika i zdolności produkcyjne polskiego przemysłu motoryzacyjnego rodziły problemy, ale dynamiczny rozwój Włocławka czynił napięcie we właściwym zaspakajaniu zbiorowych potrzeb komunikacyjnych mieszkańców miasta i podregionu. W publikacji zamieszono następujące rozdziały:

Rozdział I
Rozwój Włocławka w drugiej połowie XX wieku

1.Ludność i rozmieszczenie miejsc pracy.
2.Rozbudowa układu komunikacji drogowej.

Rozdział II
Początki komunikacji autobusowej

Rozdział III
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

1.Powstanie i rozwój przedsiębiorstwa.
2.W okresie industrializacji i urbanizacji miasta.
2.1. Techniczne warunki funkcjonowania MPK.
2.2. Problemy obsady kierowców.
2.2. Nowe linie komunikacyjne.
2.4. Obsługa pasażerów.

Rozdział IV
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością

1.Zagrożenia dla państwowego MPK.
2.Powstanie i przedmiot działalności spółki.
3.Działalnosć usługowa spółki.
4.Załoga Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego.