170-lecie Uzdrowiska Ciechocinek.

Materiały konferencyjne – 24 czerwca 2006 r

AUTOR:
REDAKTOR:
Szymon Kubiak
ISBN:
83-60150-19-2
FORMAT:
161-234
STRON:
230
WYDANO:
Ciechocinek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

W 2006 roku, minęło 170 lat działalności Uzdrowiska Ciechocinek. Z okazji tej rocznicy zorganizowano konferencję naukową, która odbyła się 24 czerwca 2006 roku. Niniejsza publikacja zawiera szczegółowy opis konferencji na której, wygłoszono 17 referatów o tematyce związanej z lecznictwem i rehabilitacją uzdrowiskowa w aspekcie ogólnym oraz lokalnym, mając na uwadze lecznicze profile Ciechocinka. Omówiono piętrzące się trudności i dylematy organizacyjne w służbie zdrowia. Największą uwagę skupiono na brak perspektywicznych rozwiązań integracyjnych lecznictwa uzdrowiskowego w społecznej polityce zdrowotnej państwa. W referatach dotyczących profilu leczniczego uzdrowiska zwrócono uwagę na istotne osiągnięcia lecznicze i rehabilitacyjne w każdej specjalności.