100 lat Oddziału Kujawskiego PTK/PTTK we Włocławku (1908-2008)

AUTOR:
REDAKTOR:
Bogdan Ziółkowski
ISBN:
978-83-60150-42-9
FORMAT:
b5
STRON:
158
WYDANO:
Włocławek
CENA:
publikacja nieodpłatna
NAKŁAD WYCZERPANY

Wydanie jest pierwszym całościowym zarysem historii Oddziału Kujawskiego PTK/PTTK. Składa się ze wstępu, czterech zasadniczych rozdziałów, które podzielone są na podrozdziały, dla lepszego zrozumienia zawartych w nich treści, zakończenia i wyselekcjonowanych biogramów, załączników, wykazu ważniejszych źródeł i literatury oraz ilustracji. Niniejsze wydanie przedstawia przede wszystkim historię i wszechstronną działalność PTK, a następnie PTTK. Zakres chronologiczny obejmują lata 1908-2008. Podstawą niniejszego wydania są dokumenty przechowywane w archiwum Oddziału Kujawskiego PTTK. Znajdują się tam m.in. protokoły zjazdów i zebrań władz, korespondencja, dokumentacja finansowa, nieliczne teczki personalne i relacje. Bardzo ważne źródło faktograficzne stanowi cała prasa włocławska z lat 1908-2008 i czasopisma oraz periodyki krajoznawcze i turystyczne.