Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, Tom 36

Środowisko przyrodnicze Kujaw i ziemi dobrzyńśkiej. Ekologia i ochrona środowiska

Publikacja współfinansowana przez:

 • Gmina Miasta Włocławek w ramach umowy Nr KSP.K.526.30.2023
 • Fundacja ANWIL w ramach projektu „Budujemy mosty” – umowa nr 22/BM/2023
 • otrzymane przez WTN w ramach 1,5 % OPP

SPIS TREŚCI

Od Redakcji ( Witold Stankowski ) – 13

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 1. Ks. Wojciech Hanc (1941–2021). Członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (1981–2021), wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( Ks. Zdzisław Pawlak ) – 15
 2. dr inż. Edwarda Czubakowskiego (1941–2021). Członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, prezes zarządu w latach 2007–2008 ( Władysław Kubiak ) – 17
 3. Andrzej Szczepański (1946–2021). Krajoznawca, przewodnik turystyczny, regionalista, muzealnik, publicysta, autor opracowań dotyczących historii i kultury regionu, twórca i redaktor „Biuletynu Przewodnickiego” ( Henryk Wasilewski ) – 19
 4. Ks. Witold Konstanty Kujawski (1938–2021). Wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek rady naukowej Włocławskiego Słownika Biograficznego, profesor Wydziału Teologii UMK w Toruniu ( Ks. Antoni Poniński ) – 21

ARTYKUŁY

 1. Witold Lenart , Zarys predykcji pionowej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej – 25
 2. Zygmunt Babiński, Michał Habel , Zaniechanie budowy Kaskad Dolnej Wisły a problem ekologii i gospodarki na erozyjnym działaniu poniżej Zbiornika Włocławskiego – 53
 3. Maria Palińska , Edukacja ekologiczna w przygotowaniu XXI wieku – 73
 4. Jerzy K. Garbacz, Mariusz Kozakiewicz, Ewa Kopkowska , Adsorpcja — fizykochemiczne podstawy zjawisk powierzchniowych i międzyfazowych – 89

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

 1. Jakub Szachewicz , Miejsca upamiętnienia spaceru obronnych 1920 r. na terenie Włocławki – 129
 2. Grzegorz Gołębiewski , Józef Falkowski z Zadusznik — bohater wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i jego następstw losy – 149
 3. Jadwiga Wiśniewska,  Działalność Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku na rzecz środowiska naturalnego Włocławka i regionu – 177
 4. Jarosław Kołtuniak , Społeczeństwo Piotrkowa Kujawskiego w świetle zachowanych ksiąg metrykalnych z lat 1826–1850 – 193

 

RÓŻNE

 1. Anna Batorczak , Edukacja na rzecz rozwoju do 2030 roku – 229
 2. Karol Jankowski , Ocena bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie paliwa gazowego i zastosowań w kontekście ich dywersyfikacji – 241

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Stanisław Burmistrzak, Znamię epoki. Ludzki los utrwalony w historii Kujaw Leśnych i Borowych ( Henryk Wasilewski ) – 259
 2. Był tu wśród nas…: wspomnienia o ks. dr. hab. Józefie Dębińskie, pod redakcją Władysława Stawickiego ( ks. Krzysztof Konecki ) – 263
 3. Władysław Kubiak, Słownik Biograficzny Oni tworzyw sztucznych historii gminy Wielgie ( Stanisław Kunikowski ) – 265
 4.  Józef Nowakowski, Łowiczek. Dzieje wsi, parafii i kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża ( Stanisław Kunikowski ) – 267
 5. Tomasz Łaszkiewicz, Brześć Kujawski 1918–1939. Problemy społeczne małego miasta w Drugiej Rzeczypospolitej ( Michał Raczkowski ) – 270
 6. Jerzy Lewandowski, Księga Pamiątkowa przypada z okazji 70. rocznicy urodzin Jerzego Ludwika Lewandowskiego ( Adam Wróbel ) – 275
 7. Lubraniec i okolice. Historia, kultura, sztuka, t. 1, pod redakcją dk. Waldemara Rozynkowskiego ( Michał Raczkowski ) – 281

Z ŻYCIE WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

 • Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2020 ( Dorota Szklarska ) – 287
 • Sprawozdanie z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2020 – 293
 • Sekcja Filologiczno-Artystyczna ( Adam Wróbel ) – 293
 • Sekcja Nauk Historycznych ( Agnieszka Galczak-Froch ) – 297
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2020 ( Jerzy Lewandowski ) – 298
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2020 ( Zygmunt Gdaniec ) – 300
 • Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2021 ( Dorota Szklarska ) – 301
 • Sprawozdanie z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2021 – 308
 • Sekcja Filologiczno-Artystyczna ( Adam Wróbel ) – 308
 • Sekcja Nauk Historycznych ( Agnieszka Galczak-Froch ) – 315
 • Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych ( Maria Palińska ) – 319
 • Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii ( Stanisław Kunikowski ) – 321
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2021 ( Jerzy Lewandowski ) – 322
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2021 ( Zygmunt Gdaniec ) – 326
 • Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2022 ( Dorota Szklarska ) – 327

BIBLIOGRAFIA

 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2020 (wybór) (opracowała  Elżbieta Zaborowska ) – 333
 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2021 (wybór) (opracowała  Elżbieta Zaborowska ) – 339

KALENDARIUM

 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2020 (opracowała  Elżbieta Zaborowska ) – 343
 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2021 (opracowała  Elżbieta Zaborowska ) -349

Publikacja współfinansowana przez:

 • Fundację ,,ANWIL dla Włocławka’’ w ramach umowy Nr 19/BM/2020
 • środki otrzymane przez WTN w ramach 1% OPP

SPIS TREŚCI

Od Redakcji (Stanisław Kunikowski) – 9

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 1. Dr Stefan Paczkowski, członek założyciel Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (Stanisław Kunikowski) – 11
 2. Ks. dr hab. Józef Dębiński, wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (Władysław Kubiak) – 13

ARTYKUŁY

 1. Michał Pszczółkowski, Środowisko architektoniczne Włocławka lat międzywojennych – 15
 2. Ks. Henryk Witczak, Działalność zakonów i zgromadzeń zakonnych na rzecz społeczności Włocławka w okresie międzywojennym – 31
 3. Eliza Sutkowska, Działalność kulturotwórcza Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego we Włocławsku w 20-leciu międzywojennym – 61

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

 1. Tomasz Michalski, Włocławskie stacje paliw w okresie międzywojennym – 87
 2. Agnieszka Galczak-Froch, Księgi ludności jako źródło badań – 105
 3. Grzegorz Gołębiewski, Tajne opinie o burmistrzach miast powiatu włocławskiego z 1934 r. – 115

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Dorota Kalinowska, Wigilia po kujawsku: pokoleniowe przemiany kulinarne (Agnieszka Galczak-Froch) -121
 2. Monografia II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku, pod redakcją Henryka Wasilewskiego, Koła Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku (Stanisław Kunikowski) – 122
 3. 450 lat Almae Matris Vladislaviensis. Księga Jubileuszowa, pod redakcją  Jacka Szymańskiego (ks. Lech Król) -124
 4. Michał Pszczółkowski, Architektura Włocławka w latach 1918 – 1939 (Tomasz Wąsik) – 127
 5. Adam Kosecki, Miasta kujawskie w średniowieczu. Lokacje, ustrój i samorząd miejski  (Władysław Kubiak) – 131
 6. Jerzy Pietraszewski, Wojenne drogi rotmistrza P. (Stanisław Kunikowski) – 134

Z ŻYCIE WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

 • Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego  z działalności za rok 2019 (Zdzisław Zasada) – 137
 • Sprawozdanie z działalności sekcji naukowych Włocławskiego  Towarzystwa Naukowego za rok 2019 – 162
 • Sekcja Filozoficzno-Artystyczna (Adam Wróbel) -162
 • Sekcja Nauk Historycznych (Agnieszka Galczak-Froch) – 169
 • Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych (Maria Palińska) -174
 • Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (Stanisław Kunikowski) -176
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2019 (Jerzy Lewandowski) – 178
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2019 (Zygmund Gdaniec) -180

BIBLIOGRAFIA

 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2019 (wybór)  (opracowała Barbara Ziółkowska) – 181

KALENDARIUM

 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2019  (opracowała Danuta Byczyńska) -187

Publikacja współfinansowana przez:
– Gminę Miasto Włocławek w ramach umowy Nr KSP.K.3037.44.2019
– Fundację ,,ANWIL dla Włocławka’’ w ramach umowy Nr 2/VKG/2019
– środki otrzymane przez WTN w ramach 1% OPP

SPIS TREŚCI

Od Redakcji (Stanisław Kunikowski) – 9

 

ARTYKUŁY

Witold Stankowski
Witold Mystkowski-ostatni prezydent miasta Włocławka II RP. Ofiara zbrodni niemieckiej
w 1939 r. – 11

Władysław Kubiak
Straty i szkody ludności Polskiej w powiecie włocławskim w okresie okupacji niemieckiej  – 25

Hanna Szczechowicz
Polityka okupanta niemieckiego na ziemi dobrzyńskiej  – 53

Ks. Józef Dębiński
Niemieckie represje wobec Kościoła katolickiego w diecezji włocławskiej w okresie II wojny światowej – 87

Monika Grzanka
Księgi metrykalne i akta stanu cywilnego w okupowanym Włocławku – 105


ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Jakub Szachewicz
Roman’s Journey – wojenne losy chodeckich Żydów na podstawie wspomnień Romana Haltera  – 129

Przemysław Nowicki
Zeznanie Sary Menche z Archiwum Instytutu Jad Waszem. Źródło do poznania losów żydowskiej rodziny z Izbicy Kujawskiej – przed, w czasie i po Drugiej wojnie światowej – 159

 Agnieszka Galczak-Froch
Zapisy metrykalne jako materiał badawczy – 193


RECENZJE I OMÓWIENIA

Monografia powiatu włocławskiegopod red. Krzysztofa Mikulskiego i Tomasza Dzikiego (Stanisław Kunikowski) – 203

Szkoła, która łączy pokolenia: 150 lat szkół Wymyślin-Skępered. zespół  Jolanta Zofia Piwińska, Lisia Kopycińska, Agnieszka Ostrowska, Agnieszka Żuchowska, Wojciech Budzyński, Kazimierz Adam Kowalski (Adam Wróbel) – 206

Ks. Witold KujawskiParafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818-1925
(ks. Kazimierz Rulka) – 210

Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce, pod red. nauk. Małgorzaty Wiśniewskiej, Karoliny Kalińskiej (Hanna Szczechowicz) – 214

Barbara i Jerzy Lewandowscy, 20 lat Fundacji Humanitarnej 1998-2018 (Agnieszka Galczak – Froch) – 222

Tomasz Cybulski, Włocławek 1914 (Władysław Kubiak)  –  223


BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2018. Wybór (opracowała Barbara Ziółkowska)  –  227

 

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2018 (opracowała Danuta Byczyńska) – 235

Publikacja współfinansowana przez:
– Gminę Miasto Włocławek w ramach umowy Nr KSP.K.5.2018
– Fundację ,,ANWIL dla Włocławka’’ w ramach umowy Nr 1/2018
– Fundację Humanitarną we Włocławku
– środki otrzymane przez WTN w ramach 1% OPP

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Ks. Lech Król
Katolickie organizacje naukowe powstałe we Włocławku po 1918 roku – 11

Władysław Kubiak, Henryk Wasilewski
Działalność organizacji społecznych we Włocławku na przełomie XIX/XX wieku i w pierwszych latach niepodległości RP – 29

– Władysław Kubiak
Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie u progu odzyskania niepodległości przez Polskę (1886-1918) – 31

– Henryk Wasilewski
Kulturotwórcza i patriotyczna działalność Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego we Włocławku u progu odzyskania przez Polskę niepodległości i w okresie międzywojennym 1918-1939 – 45

Zdzisław Jan Zasada
Czyn niepodległościowy Włocławskiej Ochotniczej Straży Ogniowej i straży powiatu włocławskiego w latach 1918-1920 – 59

Daniel Sroka
Organizacje społeczno-kulturalne we Włocławku w okresie międzywojennym (1918-1939) – 73

Stanisław Kunikowski
Stowarzyszenia o charakterze kulturalnym, naukowym i popularnonaukowym we Włocławku w latach 1945-1989 – 105

Wiesław Marciniak
Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego we Włocławku po 1990 roku – 125

Maria Palińska
Działalność organizacji ekologicznych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej na przykładzie Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Ligi Ochrony Przyrody – Okręg we Włocławku – 139

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Elżbieta Kossecka, Michał Raczkowski
Gdy na Kujawach odradzała się Polska. Ze wspomnień Ireny z Bojańczyków Haack – 159

Jerzy Lewandowski
Fundacja Humanitarna we Włocławku w dwudziestolecie działalności charytatywnej – 171

Stanisław Lewandowski
50 lat działalności koła PTG we Włocławku 1968-2018 – 195

RECENZJE I OMÓWIENIA

Robert Stodolny, Żydzi, komunizm, antysemityzm. Aleksandrów Kujawski – analiza przypadku (Przemysław Nowicki) – 209

Józef Boczarski, Lata sześćdziesiąte XX wieku we Włocławku (Stanisław Kunikowski) – 212

Tomasz Rojewski, Ilustrowane Echa Włocławskie 18811918 (Agnieszka Galczak-Froch) – 214

Piotr Papiernik, Dominik Kacper Płaza, współpraca: Rafał Brzejszczak, Piotr Kittel, Leszek Kotlewski, Adam Myrta, Joanna Wicha, Piotr Wroniecki, Park Kulturowy Wietrzychowice. Na europejskim szlaku megalitów (Władysław Kubiak) – 216

„Studia Włocławskie”, t. 20, 2018 (ks. Kazimierz Rulka) – 223

Zbigniew Piotr Sołtysiński, Dwory szlacheckie powiatu aleksandrowskiego  (Stanisław Kunikowski) – 228

Władysław Kubiak, Adam Wróbel, Dzieje Gminy Wielgie (ks. Józef Dębiński) – 230

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2018 (Adam Wróbel) – 235
Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2018
Sekcja Filologiczno-Artystyczna (Adam Wróbel) – 249
Sekcja Nauk Historycznych (Agnieszka Galczak Froch) – 254
Sekcja Nauk Prawnych i Administracyjnych (Fabian Nalikowski) – 256
Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych (Maria Palińska) – 257
Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (Stanisław Kunikowski) – 260
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2018 (Jerzy Lewandowski) – 265
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2018 (Andrzej Twardzik) – 266

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2017. Wybór (opracowała Barbara Ziółkowska) – 267

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw Wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2017. (Danuta Byczyńska) – 275

Publikacja współfinansowana przez:
– Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach umowy UM_KN- I.616.1.106.2017
– Fundację ,,ANWIL dla Włocławka’’
– Gminę Miasto Włocławek w ramach umowy Nr KSP.18 2017
– środki otrzymane przez WTN w ramach 1% OPP

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Adam Wróbel
O pochodzeniu nazwy królowej polskich rzek oraz o nazwach jej kujawskich i dobrzyńskich dopływów – 9

Władysław Kubiak
Osadnictwo olęderskie wybranych powiatach (brzeski, kowalski, przedecki i radziejowski) położonych w dorzeczu Wisły w XVIII wieku – 35

Stanisław Kunikowski
Handel wiślany w rozwoju gospodarczym Włocławka – 55

Tomasz Dziki, Grzegorz Gołębiewski
Z badań nad listą poległych w obronie Wisły i Włocławka w sierpniu 1920 r -71

Andrzej Kwiatkowski
Budowa stopnia wodnego na rzece Wiśle we Włocławku (1959-1972) – 93

Zbigniew Brenda
Zbiornik Włocławski jako czynnik rozwoju gospodarczego podregionu włocławskiego -113

Maria Balakowicz
Ekologiczne znaczenie Wisły dla Włocławka i okolic – 129

Maria Palińska
Wykorzystanie rzeki Wisły do edukacji przyrodniczej i ekologicznej -151

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Tomasz Michalski
Młyn Motorowy,,Syszyce’’ we Włocławku (1921-1977) w świetle źródeł archiwalnych -161

Tomasz Cybulski
Łaźnie miejskie we Włocławku na podstawie XX-wiecznej prasy lokalnej -183

RECENZJE I OMÓWIENIA

Dorota Kalinowska, Gzik, żur i prażucha. Tradycje kuchni kujawskiej (Elżbieta Sobolewska) -219

Marek Sandecki, Włocławek nad Wisłą. Żegluga od czasów najdawniejszych do końca ery parowców (Stanisław Kunikowski) -220

Kazimierz Rulka, Wokół słowa drukowanego i pisanego (Adam Wróbel) – 223

Ks. Kazimierz Skoczylas, Wartości religijno-moralne młodzieży ponadgimnazjalnej Kujaw wschodnich (ks. Wojciech Hanc) – 226

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2017 (Zdzisław Jan Zasada) – 229

Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2017 – 248

Sekcja Filologiczno-Artystyczna (Adam Wróbel) – 248

Sekcja Nauk Historycznych (Agnieszka Galczak-Froch) – 256

Sekcja Nauk Prawnych i Administracyjnych (Fabian Nalikowski) – 259

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (Stanisław Kunikowski) – 260

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017 (Jerzy Lewandowski) – 265

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2017 (Andrzej Twardzik) – 266

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2016 (wybór) (opracowała Barbara Ziółkowska) – 269

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2016 (opracowała Danuta Byczyńska) – 277

Publikacja współfinansowana przez:
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
,,Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie” R. 2016, T. 31: ,,Wsie kujawskie i dobrzyńskie”, pod redakcją Mieczysława Wojciechowskiego finansowane w ramach umowy 775/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę
– Gminę Miasta Włocławek w ramach umowy K-21-2016
– środki otrzymane przez WTN w ramach 1% OPP

 

SPIS TREŚCI

 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Ksiądz Marian Włosiński (1945–2016)
Profesor nauk teologicznych, nauczyciel akademicki, członek zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (Zdzisław Jan Zasada) – 9

ARTYKUŁY

Stanisław Kunikowski
Tożsamość kulturowa wsi polskiej na przykładzie Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej – 13

Adam Wróbel
Wybrane nazwy wsi z terenu Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej – 33

Tomasz Dziki
Z dziejów oświaty wsi Kujaw wschodnich w pierwszej połowie XIX wieku – 81

Krystyna Pawłowska
Rzeźba ludowa ziemi dobrzyńskiej – 101

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Ks. Zbigniew Gmurczyk
Księgi metrykalne parafii dekanatu lipnowskiego w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku jako źródło do opracowania lokalnych monografii historycznych – 133

Andrzej Kwiatkowski
Wybór źródeł do dziejów wsi Smólsk w XIX wieku – 143

Tomasz Michalski
Wybór źródeł do dziejów wsi Śmiłowice w XIX wieku – 161

Tomasz Cybulski
Problematyka prostytucji we Włocławku na podstawie prasy lokalnej do 1939 roku – 179

RECENZJE I OMÓWIENIA

Gmina Choceń Studia z przeszłości, pod redakcją Arkadiusza Ciechalskiego
i Michała Raczkowskiego (Tomasz Dziki) – 207

Krystyna Pawłowska, Beata Wąsik, Kujawskie zapusty. Od obrzędu do zabawy (Hanna Łopatyńska) – 210

Tomasz Dziki, Piotr Bokota, Kłóbka — dzieje dóbr ziemskich (od XIII wieku do czasów współczesnych), pod redakcją Tomasza Dzikiego (Piotr Gołdyn) – 213

Tomasz Wąsik, Zapomniana bitwa Wielkiej Wojny: walki pod Włocławkiem 11–13 listopada 1914 r. (Jarosław Centek) – 216

Tomasz Dziki, Marek Wasielewski, Od browaru Bojańczyków do Centrum Kultury ,,Browar B.’’. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (Piotr Nowakowski) – 218

O Marii Wodzińskiej Antoni Wodziński, opracował Robert Stodolny (Stefan Paczkowski) – 220

Władysław Kubiak, Ofiary zbrodni katyńskiej spośród mieszkańców województwa pomorskiego (1939 r.). Kujawsko-Pomorska Lista Katyńska (ks. Józef Dębiński) – 222

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2016 (Zdzisław Jan Zasada) – 227

Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2016 – 255 Sekcja Filologiczno-Artystyczna (Adam Wróbel) – 255

Sekcja Nauk Prawnych i Administracyjnych (Fabian Nalikowski) – 265

Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych (Maria Palińska) – 266

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (Stanisław Kunikowski) – 267

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2015 (wybór) (opracowała Barbara Ziółkowska) – 269

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2015 (opracowała Danuta Byczyńska) – 279

SPIS TREŚCI

Od Redakcji
(Mieczysław Wojciechowski) – 9

ARTYKUŁY

Piotr Papiernik
Grobowce kujawskie w Wietrzychowicach i Gaju. Osiemdziesiąt lat badań archeologicznych – 13

Paweł Sobczyk
Badania wykopaliskowe wielokulturowego kompleksu osadniczego w Kołacie- Rybnikach, stanowisko 2, w ziemi dobrzyńskiej – 31

Władysław Kubiak
Przemiany demograficzne w Lubrańcu w latach 1830-1866 (na podstawie ksiąg Metrykalnych) – 69

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Ks. Zbigniew Gmurczyk
Księgi metrykalne parafii dekanatu czernikowskiego w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku jako źródło do opracowania lokalnych monografii historycznych – 99

Tomasz Cybulski
Działalność baptystów we Włocławku w drugiej połowie XIX wieku na podstawie wspomnień prof. Ottona Koeniga – 109

Radosława Graczyk
Marii Danilewicz Zielińskiej kujawski pejzaż wspomnień. Szkic o opowiadaniach i Powieści Dom – 123

RECENZJE I OMÓWIENIA

Wojciech Frątczak, Diecezja włocławska w okresie II wojny światowej
(ks. Józef Dębiński) – 137

Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Doświadczenie, stan obecny, perspektywy, praca zbiorowa pod redakcją Sławomira Łanieckiego
(Stanisław Kunikowski) – 143

Zdzisław Jan Zasada, 140 lat straży pożarnej we Włocławku (1874-2014)
(Janusz Gmitruk) – 145

Robert Stodolny, Od Aleksandrowi do Aleksandrowi Kujawskiego, Studia i szkice historyczne
(Stefan Paczkowski) – 147

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2015
(Zdzisław Jan Zasada) – 151

Sprawozdanie z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2015 165 Sekcja Filologiczno-Artystyczna
(Adam Wróbel) – 165

Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
(Marek Stefański) – 172

Sekcja Nauk Prawnych i Administracyjnych
(Fabian Nalikowski) – 174

Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych
(Maria Balakowicz) – 176

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
(Stanisław Kunikowski) – 177

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2014 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska) – 179

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2014
(opracowała Danuta Byczyńska) – 189

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Witold Kujawski
Podziały administracyjno-kościelne Kujaw wschodnich (od początku do 1925 r.) – 9

Zofia Hanna Kuźniewska
Kościelne podziały administracyjne ziemi dobrzyńskiej na tle jej dziejów ( od początku do 1925 r.) – 27

Tomasz Dziki
Gmina wiejska Lubanie na Kujawach w latach 1815-1867. Z badań nad administracją Terenową w Królestwie Polskim w XIX wieku – 45

Hanna Szczechowicz
Samorząd terytorialny w ziemi dobrzyńskiej w latach 1918-1939 – 65

Marianna Gruszczyńska
Podziały administracyjne powiatu włocławskiego w latach 1945-1975 – 103

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Robert Stodolny
„Vospominania 1863-1864” generała feldmarszałka Dimitrija A. Milutina jako źródło do dziejów powstania styczniowego – 123

Tomasz Cybulski
Dzieje Domu Miłosierdzia we Włocławku w latach 1905-1939 135

RECENZJE I OMÓWIENIA

Witold Kujawski, Parafie diecezji włocławskiej. Archidiakonaty: kruszwicki i włocławski
(ks. Kazimierz Rulka) – 155

Kazimierz Górski, Z dziejów parafii Ciechocin
(ks. Kazimierz Rulka) – 158

Hanna Szczechowicz, Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w II Rzeczypospolitej. Administracja, gospodarka, życie społeczne, polityczne, szkolnictwo 1918-1928
(Stanisław Kunikowski) – 161

Katyń. Ofiary z Kujaw i Pomorza, pod redakcją Władysława Kubiaka i Zbigniewa Karpusa
(Michał Białkowski) – 163
„Pogranicze czarnych orłów”. Dawne podziały zaborowe ziem polskich w perspektywie historycznej, społecznej i kulturowej, pod redakcją Andrzeja Cieśli i Tomasza Krzemińskiego
(Stefan Paczkowski) – 166

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2014
(Zdzisław Jan Zasada) – 171

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2014
(Barbara Szulczewska) – 189

Sprawozdanie z działalności oficyny wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2014
(Danuta Kuźnicka) – 191

Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2014 192 Sekcja Bibliologiczna
(Adam Wróbel) – 192

Sekcja Literacko-Artystyczna
(Henryk Wasilewski) – 200

Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
(Marek Stefański, Bogumił Witkowski) – 204

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
(Stanisław Kunikowski) – 206

Sekcja Zdrowia Publicznego
(Grażyna Chojnacka-Kowalewska) – 208

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2013 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska) – 209

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2013
(opracowała Danuta Byczyńska) – 217

SPIS TREŚCI

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Marek Zapędowski (1945-2013). Muzealnik, redaktor, społecznik, dyrektor Oficyny Wydawniczej „Lega” w latach 1999-2009
(Piotr Nowakowski, Stanisław Kunikowski) – 9

ARTYKUŁY

Władysław Kubiak
Akcja Organizacji Bojowej PPS na carską pocztę w Fabianach (20 X 1906 r.) – 13

Zdzisław Jan Zasada
Elementy paramilitarne w działalności straży pożarnych Włocławka i powiatu włocławskiego w latach 1918-1939 – 35

Ks. Zbigniew Gmurczyk
Początki stowarzyszania się katolickiej młodzieży we Włocławku w pierwszych latach II Rzeczypospolitej (do 1925 r.) – 77

Marianna Gruszczyńska
Działalność komitetów wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego we Włocławku w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – 99

Agnieszka Chmielewska
Działalność organizacji paramilitarnych i młodzieżowych w Lubrańcu w latach 1918-1939 i ich wpływ na kształtowanie się świadomości politycznej i kulturalnej miasta – 131

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Tomasz Dziki
Opis historyczny włocławskiego mostu łyżwowego – pływaka z 1867 roku – 153

Przemysław Nowicki
Sylwety i postawy Żydów z Kujaw wschodnich w getcie warszawskim – dwie generacje, dwie formy oporu: kontynuacja – 167

RECENZJE I OMÓWIENIA

Janusz Borkowski, Monografia wsi Osłonki
(Władysław Kubiak) – 213

Józef Dębiński, Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji włocławskiej w latach 1918- 1939
(Władysław Kubiak) – 216

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2013
(Zdzisław Jan Zasada) – 221

I Kongres Towarzystw Naukowych
(Zdzisław Jan Zasada) – 231

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2013
(Barbara Szulczewska) – 237

Sprawozdanie z działalności Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2013
(Danuta Kuźnicka) – 239

Sprawozdania z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2013 – 240 Sekcja Bibliologiczna
(Adam Wróbel) – 240

Sekcja Literacko-Artystyczna
(Henryk Wasilewski) – 248

Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
(Marek Stefański, Bogumił Witkowski) – 253

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
(Stanisław Kunikowski) – 255

Sekcja Studiów Europejskich
(Marek Szuszman, Tadeusz Trocikowski) – 257

Sekcja Zdrowia Publicznego
(Grażyna Chojnicka-Kowalewska) – 258

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2012 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska) – 259

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2012
(opracowała Danuta Byczyńska) – 267

SPIS TREŚCI

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Wiesław Wróblewski (1944-2012). Doktor nauk ekonomicznych, publicysta, społecznik
(Marek Stefański) – 7

ARTYKUŁY

Ks. Dariusz Lewandowski
Gotyckie kielichy ze skarbca katedry włocławskiej – 9

Robert Stodolny
Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Wybrane aspekty z historii świątyni i jej wyposażenia – 17

Andrzej Cieśla
Dziewiętnastowieczny dworzec kolejowy w Aleksandrowie Kujawskim – dzieje obiektu oraz aktualne problemy konserwacji i rewitalizacji – 45

Wanda Wasicka
Dzieje dworu Bacciarellich w Wagańcu – 65

Agnieszka Ciesielska, Piotr Pawłowski
„Za pokolenia i dla pokoleń” . Konserwacja dokumentów z Archiwum Diecezjalnego we Włocławku – 77

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Robert Stodolny
Listy z Aleksandrowa Kujawskiego : Antonina Markowska do córki, Marii Danilewicz Zielińskiej – bibliotekarza, bibliografa, pisarki oraz krytyka i historyka literatury, czyli przyczynek do kroniki życia na Kujawach (1939-1956) – 93

RECENZJE I OMÓWIENIA

Materiały do dziejów rezydencji w Polsce, pod redakcją Stanisława Kunikowskiego, t. 1: Kujawy wschodnie
(Andrzej Mietz) – 121

Michał Kwiatkowski, Krystyna Pawłowska, U Maryi stóp. Sanktuaria Kujaw i ziemi Dobrzyńskiej
(Ks. Kazimierz Rulka) – 124

Kamil Błaszczyk, Propaganda komunistyczna we Włocławku w latach 1957-1975
(Bartłomiej Różycki) – 127

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2012
(Maciej Krzemiński) – 133

Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
(Maciej Krzemiński) – 140

Sprawozdanie z Działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2012
(Barbara Szulczewska) – 148

Sprawozdanie z działalności Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2012
(Danuta Kuźnicka) – 150

Sprawozdanie z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2012 Sekcja Bibliologiczna
(Adam Wróbel) – 151

Sekcja Literacko-Artystyczna
(Henryk Wasilewski) – 159

Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
(Marek Stefański, Bogumił Witkowski) – 164

Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii
(Stanisław Kunikowski) – 166

Sekcja Zdrowia Publicznego
(Wiesław Jakubicz, Wanda Stefańska) – 168

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2011 (wybór)
(opracowała Barbara Ziółkowska) – 170

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2011
(opracowała Danuta Byczyńska) – 185