Kary długoterminowe. Ich zasadność, celowość i skutki.

Publikacja zawiera rozważania na temat kary 25 lat pozbawienia wolności oraz kary dożywotniego pozbawienia wolności, które zostały oparte na podstawie badań naukowych przeprowadzonych w trzech zakładach karnych: Bydgoszczy, Koronowie oraz Potulicach. Praca dała bardzo interesujące postulaty de lege ferenda, podzielając trafność postulatów wysuwanych wcześniej przez innych autorów. Są one o tyle ciekawe, że idą w kierunku przeciwnym, aniżeli zrealizowany nowelą z 7 lipca 2022 r., która zaostrzyła znacząco polskie prawo karne.

Jest to kolejne chronologiczne opracowanie historii Piotrkowa Kujawskiego przygotowane przez Jarosława Kołtuniaka. Żadne z dotychczasowych nie wyczerpało wszystkich tematów dotyczących tej miejscowości, chociażby ze względu na trudności odnalezienia informacji źródłowych w jednym miejscu z powodu skromnego stanu zachowania materiałów archiwalnych. Należało więc wykonać czasochłonne badania, aby zdobyć cenne informacje o wydarzeniach z lat międzywojnia. Autor dużo uwagi poświęca ludziom i ich wpływowi na codzienne życie Piotrkowa w tym okresie. Publikacja składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy stanowi o zmianach w przynależności administracyjnej Piotrkowa. Drugi opisuje dzieje miejscowej parafii rzymskokatolickiej i związanych z nią organizacji. Trzeci ukazuje obraz Piotrowa Kujawskiego w sferze gospodarczej i w różnych aspektach sfery społecznej. Prezentuje także działalność żydowskiego okręgu bożniczego. Książka zawiera wiele informacji dotąd nieznanych. Pojawiają się nowe fakty, nazwiska, daty, dzięki czemu wiedza na temat Piotrkowa Kujawskiego staje się coraz szersza i bogatsza.

WYKAZ HASEŁ X TOMU WŁOCŁAWSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO

 1. Albiński Stefan Dariusz
 2. Antkowski Włodzimierz Krzysztof
 3. Babiński Bohdan (Bogdan)
 4. Barz Paul
 5. Bełza Tadeusz
 6. Bombolski Stanisław
 7. Bromirski Wojciech Bogumił
 8. Celmer Jadwiga
 9. Czarnecki Witold Marian
 10. Dolecki Władysław
 11. Dykiert Stefan Jan
 12. Feder Czesław Bronisław
 13. Filipczyk Eugeniusz Leszko
 14. Filipiak Zbigniew Kazimierz
 15. Garnysz Maciej Grzegorz, bp
 16. Gastołek Jan, ks.
 17. Gawłowski Marian Zygmunt
 18. Gębicki Józef
 19. Giergielewicz Jerzy Kazimierz
 20. Gołoński Andrzej
 21. Górtowski Gabriel
 22. Gryniakow Jerzy, ks.
 23. Hanejko Jakub
 24. Janczewski Wawrzyniec
 25. Jaroszewski Kazimierz
 26. Jędrzejewski Sławomir Marian
 27. Kacznow Romuald Jan
 28. Kalota Stefan
 29. Kawecki Zbigniew Marian
 30. Kiełczewski Janusz Wiktor
 31. Kiełczewski Marian Stefan
 32. Kiełczewski Tadeusz Antoni
 33. Kiełczewski Witold Kazimierz
 34. Kociołowicz Jerzy
 35. Kossobudzki Czesław
 36. Kostrzewa Wiktor Michał
 37. Kościelecki Mikołaj, bp
 38. Kraszewska-Sikorska Elżbieta
 39. Kujawski Witold Konstanty, ks.
 40. Kusociński Wojciech
 41. Kuźmicz Jan
 42. Kwiatkowski Jan
 43. Liberski Bolesław Antoni
 44. Lipiecki Walentin
 45. Łozicki Piotr
 46. Maciejewski Aleksander, ks.
 47. Marczak Jan
 48. Megged Aharon, rodowe Greenberg
 49. Merfeld (Meerfeld) Benedykt
 50. Mielęcki Kazimierz Henryk
 51. Mikoszewski Julian
 52. Milczarek Stanisław
 53. Muniak Mieczysław
 54. Najdek Tadeusz Edmund
 55. Naumczuk Jerzy
 56. Nogala Adam
 57. Nogala Zdzisław Tadeusz
 58. Paprocki Wacław, bp
 59. Perlikowski Józef
 60. Pietkiewicz Romuald Kazimierz
 61. Pietrzak Bogumiła w zgromadzeniu s. Ewencja
 62. Piliński Włodzimierz
 63. Potrzebowski vel Potrzobowski Karol
 64. Przybyszewski Wojciech Jordan
 65. Rogalewski Czesław
 66. Skarszewski Wojciech Józef, prymas
 67. Stasiaczek Stanisław
 68. Stryjasz (Stryjaś) Zdzisław
 69. Suski Stanisław nazwisko przybrane Szymański, ps. Erlikowski, Kosa, Mikołajewski, Osowski
 70. Szembek Krzysztof Antoni, prymas
 71. Szparkowski Zdzisław
 72. Szymański Wojciech Jan
 73. Święcicki Stanisław Jacek, bp
 74. Waszczyński Stanisław, ks.
 75. Wąsicki Jan Antoni Wojciech
 76. Wojciechowski Mieczysław
 77. Wójcik Zofia w zgromadzeniu s. Zofia
 78. Ziółkowski Hieronim
 79. Złotnikiewicz Franciszek Andrzej

Publikacja Powiat Radziejowski – przeszłość i teraźniejszość, którego autorami są Tomasz Dziki, Jarosław Kołtuniak i Marta Tomaszewska, dedykowana mieszkańcom powiatu radziejowskiego, a także turystom i osobom związanym w przeszłości z tym regionem, jest swoistym kompendium wiedzy o historii i dniu dzisiejszym, tej pięknej, malowniczej ziemi, niezwykle urodzajnej oraz bogatej w obiekty sakralne i zabytkowe. To także swoisty ukłon i podziękowanie za trud wielu pokoleń, które z „małą ojczyzną” – jako najważniejszym miejscem na ziemi – identyfikowały się przez całe życie.

Radziejów i powiat radziejowski należą do jednego z najstarszych regionów Rzeczpospolitej, a ich historia sięga XIII-XIV wieku. To właśnie w Radziejowie kształtował się ośrodek administracyjny, w którym z czasem odbywały się ważne dla Rzeczpospolitej zgromadzenia – sejmiki wojewódzkie i powiatowe. Natomiast Bitwa pod Płowcami z 1331 roku to jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych i najbardziej rozpoznawalna miejscowość w podręcznikach szkolnych i opracowaniach historycznych.

Publikację wydano z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Radziejowie

 

Prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski
Prezes
Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

WYKAZ HASEŁ IX TOMU WŁOCŁAWSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO

 1. Adamczyk Andrzej
 2. Antas Marian Henryk
 3. Babiński Lech Hipolit Michał
 4. Bajler Fajga
 5. Banasiak Kazimiera w zgromadzeniu Michaela
 6. Bartczak Zygmunt
 7. Bromirski Ludwik Bartłomiej, ks.
 8. Budka Ludwik Bartłomiej
 9. Bura Witold, ks.
 10. Chmielewski Stanisław Kostka, ks.
 11. Chwiłowicz Mieczysław, ks.
 12. Ciechomski Henryk Filip h. Wąż
 13. Czacki Saturnin (właściwie Czaki), ks.
 14. Czubakowski Edward
 15. Czyżewicz Jan
 16. De Virion Tadeusz
 17. Demrych Henryk, ks.
 18. Dębiński Józef Wincenty, ks.
 19. Drzewiecki Franciszek
 20. Dziaduski Jan
 21. Dziubiński Izydor Wiesław
 22. Fijałek Jan Nepomucen, ks.
 23. Fijałkowski Roman
 24. Fijałkowski Włodzimierz
 25. Findeisen Tadeusz
 26. Galster Jan Krzysztof
 27. Gertych Zbigniew
 28. Gmachowski Wincenty, ks.
 29. Gromczyński Wojciech Józef
 30. Hanc Wojciech, ks.
 31. Hankiewicz-Berdowska Mirosława
 32. Hirszberg Ludwik (Eliezer, Luzer, Lutek), ps. Ludwik Jeleniogórski
 33. Ilasz Janusz
 34. Janikowski Tobiasz
 35. Janiszewski Zdzisław Bogdan
 36. Jankowski Stanisław
 37. Jarnuszkiewicz Paweł Józef
 38. Jędrzejewski Dominik, ks.
 39. Kabata Jan, ks.
 40. Kallas Marian Ksawery
 41. Kapica Zdzisław Mieczysław
 42. Karczewski Antoni
 43. Kasperkiewicz Kazimierz
 44. Kawałko Jan, ks.
 45. Kobielski Franciszek Antoni
 46. Korpusiński Tadeusz Alojzy (właściwie Korpusik), ks.
 47. Koźmiński Stefan
 48. Kukiełczyński Waldemar
 49. Leszczyński Stanisław Kazimierz
 50. Lewiński Feliks Łukasz
 51. Łukomski Władysław
 52. Majchrowicz Antoni
 53. Miedziński Józef Mojżesz
 54. Mosiński Ignacy, ks.
 55. Murmyłło Michał
 56. Myszczyński (Myszyński, z Myszczyna) Aleksander
 57. Nowak Józef Bohdan, ks.
 58. Nowakowski Leon Piotr, ks.
 59. Paszyński Janusz Gabriel ps. „Machnicki”
 60. Pella (Pełła) Jan z Niewiesza
 61. Pęcherski Cezary Onufry; krypt. X.C.P., ks.
 62. Piekarski Aleksander, ks.
 63. Podwiński Wacław
 64. Pułaski Ludomił
 65. Rewicki Jan Zbigniew
 66. Różycki Józef, ks.
 67. Sempławski Aleksander
 68. Skrobański Stanisław
 69. Skrzypek Władysław Józef
 70. Skupieński Klemens, ks.
 71. Słomska Anna Stanisława
 72. Słowiński Stanisław
 73. Sobieski Franciszek Teodor
 74. Sokołowski Ludwik
 75. Specjalski Ryszard
 76. Szafraniec Jan
 77. Szczepański Andrzej
 78. Szeliga Franciszek Szymon
 79. Szubelko Bolesław
 80. Tajfel Henri (Hersz Mordke, Heniek)
 81. Tomczewski Ryszard
 82. Trojan Stanisław Ignacy
 83. Tuziński Włodzimierz Franciszek
 84. Ulejski Ludwik
 85. Wadoń Irena
 86. Walerian Maciej [z Warszawy(?)]
 87. Walewicz Tadeusz
 88. Wasielewski Czesław (vel Wasilewski)
 89. Wasilewski Stefan
 90. Wereszczyński Ryszard
 91. Węgleński Józef
 92. Wieczorkowski Jan
 93. Wisław — bp ordynariusz włocławski
 94. Woźniak Józef
 95. Wyciechowski Dominik
 96. Wyszecki Jan, bp
 97. Zdrojewska Irena w zgromadzeniu Jolanta

Publikacja współfinansowana przez:

 • Gmina Miasta Włocławek w ramach umowy Nr KSP.K.526.30.2023
 • Fundacja ANWIL w ramach projektu „Budujemy mosty” – umowa nr 22/BM/2023
 • otrzymane przez WTN w ramach 1,5 % OPP

SPIS TREŚCI

Od Redakcji ( Witold Stankowski ) – 13

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 1. Ks. Wojciech Hanc (1941–2021). Członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (1981–2021), wieloletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ( Ks. Zdzisław Pawlak ) – 15
 2. dr inż. Edwarda Czubakowskiego (1941–2021). Członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, prezes zarządu w latach 2007–2008 ( Władysław Kubiak ) – 17
 3. Andrzej Szczepański (1946–2021). Krajoznawca, przewodnik turystyczny, regionalista, muzealnik, publicysta, autor opracowań dotyczących historii i kultury regionu, twórca i redaktor „Biuletynu Przewodnickiego” ( Henryk Wasilewski ) – 19
 4. Ks. Witold Konstanty Kujawski (1938–2021). Wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, członek rady naukowej Włocławskiego Słownika Biograficznego, profesor Wydziału Teologii UMK w Toruniu ( Ks. Antoni Poniński ) – 21

ARTYKUŁY

 1. Witold Lenart , Zarys predykcji pionowej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej – 25
 2. Zygmunt Babiński, Michał Habel , Zaniechanie budowy Kaskad Dolnej Wisły a problem ekologii i gospodarki na erozyjnym działaniu poniżej Zbiornika Włocławskiego – 53
 3. Maria Palińska , Edukacja ekologiczna w przygotowaniu XXI wieku – 73
 4. Jerzy K. Garbacz, Mariusz Kozakiewicz, Ewa Kopkowska , Adsorpcja — fizykochemiczne podstawy zjawisk powierzchniowych i międzyfazowych – 89

 

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

 1. Jakub Szachewicz , Miejsca upamiętnienia spaceru obronnych 1920 r. na terenie Włocławki – 129
 2. Grzegorz Gołębiewski , Józef Falkowski z Zadusznik — bohater wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku i jego następstw losy – 149
 3. Jadwiga Wiśniewska,  Działalność Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku na rzecz środowiska naturalnego Włocławka i regionu – 177
 4. Jarosław Kołtuniak , Społeczeństwo Piotrkowa Kujawskiego w świetle zachowanych ksiąg metrykalnych z lat 1826–1850 – 193

 

RÓŻNE

 1. Anna Batorczak , Edukacja na rzecz rozwoju do 2030 roku – 229
 2. Karol Jankowski , Ocena bezpieczeństwa energetycznego Polski w zakresie paliwa gazowego i zastosowań w kontekście ich dywersyfikacji – 241

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Stanisław Burmistrzak, Znamię epoki. Ludzki los utrwalony w historii Kujaw Leśnych i Borowych ( Henryk Wasilewski ) – 259
 2. Był tu wśród nas…: wspomnienia o ks. dr. hab. Józefie Dębińskie, pod redakcją Władysława Stawickiego ( ks. Krzysztof Konecki ) – 263
 3. Władysław Kubiak, Słownik Biograficzny Oni tworzyw sztucznych historii gminy Wielgie ( Stanisław Kunikowski ) – 265
 4.  Józef Nowakowski, Łowiczek. Dzieje wsi, parafii i kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża ( Stanisław Kunikowski ) – 267
 5. Tomasz Łaszkiewicz, Brześć Kujawski 1918–1939. Problemy społeczne małego miasta w Drugiej Rzeczypospolitej ( Michał Raczkowski ) – 270
 6. Jerzy Lewandowski, Księga Pamiątkowa przypada z okazji 70. rocznicy urodzin Jerzego Ludwika Lewandowskiego ( Adam Wróbel ) – 275
 7. Lubraniec i okolice. Historia, kultura, sztuka, t. 1, pod redakcją dk. Waldemara Rozynkowskiego ( Michał Raczkowski ) – 281

Z ŻYCIE WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

 • Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2020 ( Dorota Szklarska ) – 287
 • Sprawozdanie z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2020 – 293
 • Sekcja Filologiczno-Artystyczna ( Adam Wróbel ) – 293
 • Sekcja Nauk Historycznych ( Agnieszka Galczak-Froch ) – 297
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2020 ( Jerzy Lewandowski ) – 298
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2020 ( Zygmunt Gdaniec ) – 300
 • Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2021 ( Dorota Szklarska ) – 301
 • Sprawozdanie z działalności sekcji naukowych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2021 – 308
 • Sekcja Filologiczno-Artystyczna ( Adam Wróbel ) – 308
 • Sekcja Nauk Historycznych ( Agnieszka Galczak-Froch ) – 315
 • Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych ( Maria Palińska ) – 319
 • Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii ( Stanisław Kunikowski ) – 321
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2021 ( Jerzy Lewandowski ) – 322
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2021 ( Zygmunt Gdaniec ) – 326
 • Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z działalności za rok 2022 ( Dorota Szklarska ) – 327

BIBLIOGRAFIA

 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2020 (wybór) (opracowała  Elżbieta Zaborowska ) – 333
 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2021 (wybór) (opracowała  Elżbieta Zaborowska ) – 339

KALENDARIUM

 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2020 (opracowała  Elżbieta Zaborowska ) – 343
 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2021 (opracowała  Elżbieta Zaborowska ) -349

Publikacja współfinansowana przez:

 • Fundację ,,ANWIL dla Włocławka’’ w ramach umowy Nr 19/BM/2020
 • środki otrzymane przez WTN w ramach 1% OPP

SPIS TREŚCI

Od Redakcji (Stanisław Kunikowski) – 9

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

 1. Dr Stefan Paczkowski, członek założyciel Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (Stanisław Kunikowski) – 11
 2. Ks. dr hab. Józef Dębiński, wieloletni członek Włocławskiego Towarzystwa Naukowego (Władysław Kubiak) – 13

ARTYKUŁY

 1. Michał Pszczółkowski, Środowisko architektoniczne Włocławka lat międzywojennych – 15
 2. Ks. Henryk Witczak, Działalność zakonów i zgromadzeń zakonnych na rzecz społeczności Włocławka w okresie międzywojennym – 31
 3. Eliza Sutkowska, Działalność kulturotwórcza Oddziału Kujawskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego we Włocławsku w 20-leciu międzywojennym – 61

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

 1. Tomasz Michalski, Włocławskie stacje paliw w okresie międzywojennym – 87
 2. Agnieszka Galczak-Froch, Księgi ludności jako źródło badań – 105
 3. Grzegorz Gołębiewski, Tajne opinie o burmistrzach miast powiatu włocławskiego z 1934 r. – 115

RECENZJE I OMÓWIENIA

 1. Dorota Kalinowska, Wigilia po kujawsku: pokoleniowe przemiany kulinarne (Agnieszka Galczak-Froch) -121
 2. Monografia II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku, pod redakcją Henryka Wasilewskiego, Koła Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika we Włocławku (Stanisław Kunikowski) – 122
 3. 450 lat Almae Matris Vladislaviensis. Księga Jubileuszowa, pod redakcją  Jacka Szymańskiego (ks. Lech Król) -124
 4. Michał Pszczółkowski, Architektura Włocławka w latach 1918 – 1939 (Tomasz Wąsik) – 127
 5. Adam Kosecki, Miasta kujawskie w średniowieczu. Lokacje, ustrój i samorząd miejski  (Władysław Kubiak) – 131
 6. Jerzy Pietraszewski, Wojenne drogi rotmistrza P. (Stanisław Kunikowski) – 134

Z ŻYCIE WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

 • Sprawozdanie zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego  z działalności za rok 2019 (Zdzisław Zasada) – 137
 • Sprawozdanie z działalności sekcji naukowych Włocławskiego  Towarzystwa Naukowego za rok 2019 – 162
 • Sekcja Filozoficzno-Artystyczna (Adam Wróbel) -162
 • Sekcja Nauk Historycznych (Agnieszka Galczak-Froch) – 169
 • Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych (Maria Palińska) -174
 • Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (Stanisław Kunikowski) -176
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2019 (Jerzy Lewandowski) – 178
 • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności za rok 2019 (Zygmund Gdaniec) -180

BIBLIOGRAFIA

 • Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2019 (wybór)  (opracowała Barbara Ziółkowska) – 181

KALENDARIUM

 • Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2019  (opracowała Danuta Byczyńska) -187

W publikacji umieszczono materiały z sesji naukowej „Druga wojna światowa rozpoczęła się w Polsce” zorganizowanej 20 września 2019 r. w Radziejowie z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Publikacja sfinansowana została przez Gminny Ośrodek Kulturalno-Biblioteczny w Skibinie (Skibin 52, 88-200 Radziejów)

Spis treści
Wstęp

Artykuły

Władysław Kubiak
Bitwa pod Szczytnem jako etap Bitwy nad Bzurą

Sławomir Łaniecki
Zmagania powietrzne nad Kujawami w kampanii wrześniowej 1939 r. Starcie polskich myśliwców z wyprawą bombową Luftwaffe w dniu 4 września w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego

Zdzisław Zasada
Straże Pożarne w obliczu wojennego zagrożenia i w pierwszych miesiącach okupacji 1939 r.

Adam Wróbel
Literackie opisy wojennego września 1939 r. na Kujawach i w Ziemi Dobrzyńskiej

ks. Józef Dębiński
Duchowieństwo katolickie i społeczeństwo Włocławka oraz okolicy pod okupacją niemiecką w latach 1939 – 1945

Sławomir Augustyniak
Ruch oporu na terenie powiatu radziejowskiego w latach 1939 – 1945

WYKAZ HASEŁ VIII TOMU WŁOCŁAWSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO

1. Adamska Zenobia Eugenia z d. Góralska
2. Andrychowski Bolesław Henryk
3. Antkowski Kazimierz
4. Augsburg Wiesław
5. Baranowski Wojciech bp
6. Bartoszek Włodzimierz
7. Bojarska-Syrek Joanna
8. Brochocki Feliks hr. Ossoria
9. Buss Kazimierz ks.
10. Centt (Cent) Wawrzyniec ks.
11. Churski Stefan
12. Ciechomski Jerzy Edmund Marian h. Wąż
13. Cieślak Franciszek ks.
14. Comhair Goswin
15. Cybulski Antoni
16. Dembowski Bronisław bp
17. Dobija Edward
18. Dominik de Firmo
19. Droszyńska Jolanta
20. Drzewiecka-Majczyńska Helena
21. Dzwonkowski Napoleon
22. Fajans Maurycy
23. Felicki Stanisław
24. Forbert Zygmunt
25. Giełdziński Lesser
26. Górka Łukasz
27. Haack Irena z d. Bojańczyk
28. Jung Ryszard
29. Kaliski Fabian
30. Kalota-Szymańska Maria
31. Kochanowicz Jan
32. Kochanowicz Józef
33. Kociołowicz Aleksander
34. Kołodziej Barłomiej
35. Kopczyński Edward ks.
36. Kostrzewski Leon
37. Kozińska Anna
38. Koziński Janusz
39. Kowalewska Agnieszka
40. Krasińska Czesława
41. Krzysztofek Konrad Jerzy
42. Lewandowski Aleksander
43. Lota Jerzy Kazimierz
44. Łukasz z Uniejowa
45. Łytkowski Józef ks.
46. Majchrzak Józef
47. Malinowski Henryk
48. Markiewicz Edward
49. Max Karol ks.
50. Mikulski Feliks ks.
51. Modrzejewski Euzebiusz ks.
52. Mularski Jerzy
53. Norrman Sven
54. Nowca Władysław
55. Nowodworski Michał
56. Oleśnicki Zbigniew
57. Orpiszewski Ludwik Augusta Lucjan h. Junosza
58. Ostrowski Antoni Kazimierz bp
59. Oświeciński Jan ks.
60. Otto Maura s.
61. Popiełuszko Jerzy bł. ks.
62. Prokopiak Mieczysław
63. Pruski Stanisław
64. Radomski Antoni ks.
65. Rąbalski Wacław
66. Rudziński Ignacy
67. Sarbiński Witold Stanisław
68. Stańczak Roch
69. Staszewski Janusz Wiktor
70. Stefanowicz Janusz Juliusz
71. Sterkowicz Stanisław
72. Szaniawski Felicjan Konstanty abp
73. Szelągowski Wiktor
74. Szembek Stanisław bp
75. Sztankowski Józef
76. Szubert Wacław Stefan
77. Szymczak Władysław
78. Święcicki Stanisław
79. Tabaczyńska Gołda (Gucia, Guta)
80. Tarnowski Jan bp
81. Trojankiewicz Czesław
82. Vogtman Józef
83. Wojdyłło Amata s.
84. Wołucki Paweł bp
85. Woyda Kazimierz
86. Wróblewski Wiesław
87. Wypijewski Franciszek
88. Zapędowski Marek
89. Zawadzki Ludwik Mieczysław
90. Zawadzki Wincenty ks.
91. Ziomek Marianna
92. Żyżelewicz Piotr „Stopa”

Publikacja współfinansowana przez:
– Gminę Miasto Włocławek w ramach umowy Nr KSP.K.3037.44.2019
– Fundację ,,ANWIL dla Włocławka’’ w ramach umowy Nr 2/VKG/2019
– środki otrzymane przez WTN w ramach 1% OPP

SPIS TREŚCI

Od Redakcji (Stanisław Kunikowski) – 9

 

ARTYKUŁY

Witold Stankowski
Witold Mystkowski-ostatni prezydent miasta Włocławka II RP. Ofiara zbrodni niemieckiej
w 1939 r. – 11

Władysław Kubiak
Straty i szkody ludności Polskiej w powiecie włocławskim w okresie okupacji niemieckiej  – 25

Hanna Szczechowicz
Polityka okupanta niemieckiego na ziemi dobrzyńskiej  – 53

Ks. Józef Dębiński
Niemieckie represje wobec Kościoła katolickiego w diecezji włocławskiej w okresie II wojny światowej – 87

Monika Grzanka
Księgi metrykalne i akta stanu cywilnego w okupowanym Włocławku – 105


ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Jakub Szachewicz
Roman’s Journey – wojenne losy chodeckich Żydów na podstawie wspomnień Romana Haltera  – 129

Przemysław Nowicki
Zeznanie Sary Menche z Archiwum Instytutu Jad Waszem. Źródło do poznania losów żydowskiej rodziny z Izbicy Kujawskiej – przed, w czasie i po Drugiej wojnie światowej – 159

 Agnieszka Galczak-Froch
Zapisy metrykalne jako materiał badawczy – 193


RECENZJE I OMÓWIENIA

Monografia powiatu włocławskiegopod red. Krzysztofa Mikulskiego i Tomasza Dzikiego (Stanisław Kunikowski) – 203

Szkoła, która łączy pokolenia: 150 lat szkół Wymyślin-Skępered. zespół  Jolanta Zofia Piwińska, Lisia Kopycińska, Agnieszka Ostrowska, Agnieszka Żuchowska, Wojciech Budzyński, Kazimierz Adam Kowalski (Adam Wróbel) – 206

Ks. Witold KujawskiParafie diecezji włocławskiej. Okres kujawsko-kaliski 1818-1925
(ks. Kazimierz Rulka) – 210

Wyzwania gospodarcze, polityczne i społeczne w globalnej gospodarce, pod red. nauk. Małgorzaty Wiśniewskiej, Karoliny Kalińskiej (Hanna Szczechowicz) – 214

Barbara i Jerzy Lewandowscy, 20 lat Fundacji Humanitarnej 1998-2018 (Agnieszka Galczak – Froch) – 222

Tomasz Cybulski, Włocławek 1914 (Władysław Kubiak)  –  223


BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2018. Wybór (opracowała Barbara Ziółkowska)  –  227

 

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2018 (opracowała Danuta Byczyńska) – 235