Zdzisław Jan Zasada

Zdzisław Jan Zasada urodził się 12 grudnia 1950 r. w Gołaszewie, gmina Kowal, w rodzinie o bogatych tradycjach pożarniczych. Jego dziadek Andrzej był jednym z założycieli w 1924 r. straży pożarnej w Gołaszewie, jej sekretarzem i prezesem. Natomiast ojciec Władysław, przez kilka kadencji, był skarbnikiem i prezesem tej jednostki oraz przewodniczącym komisji rewizyjnej.

Strażackie tradycje rodzinne wywarły duży wpływ na przyszłą pozycję zawodową i karierę naukową Zdzisława Zasady. Już w 1962 r. wstąpił do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, by w 1968 r. stać się jej pełnoprawnym członkiem. W tym czasie trenował też piłkę nożną, będąc członkiem Ludowego Zespołu Sportowego i organizatorem koła Związku Młodzieży Wiejskiej w Gołaszewie.

Nauki rozpoczął w 1957 r. uczęszczając do Szkoły Podstawowej w pobliskim Nakonowie. Po czym uczył się zawodu w Zespole Szkół Zawodowych we Włocławku, a następnie w Technikum Przemysłowo-Pedagogicznym we Włocławku, które ukończył w 1972 r. W latach 1990 – 1994 studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, na kierunku nauki społeczne. 11 kwietnia 2000 r., na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

(more…)