WSHE i WTN reprezentowane na konferencji naukowej o perspektywach regionalnych towarzystw naukowych

06-07-2015