“Wojna i okupacja niemiecka na Kujawach i Pomorzu. W 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie”

21-05-2015